วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

“กลุ่มถักทอสันติภาพ” รวมพุทธกลาง-ใต้ ถักทอสายสัมพันธ์ วิเคราะห์และรายงาน

กลุ่ม กทส. เป็นใคร? ป้ายประชาสัมพันธ์เล็กๆ หน้าประตูทางเข้าโรงแรมซีเอส ปัตตานี ที่วางตั้งบอกทิศทางที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาที่มีอยู่แทบทุกเมื่อเชื่อวัน หากไม่สังเกตก็คงไม่ทันจะ

เพิ่มเติม
Patani Forum

เดชา ตั้งสีฟ้า กับ บทสนทนาว่าด้วยเรื่องทักษะวัฒนธรรม ณ ปาตานี ตอนที่ 2 วิเคราะห์และรายงาน

  สู่การทำความเข้าใจทักษะวัฒนธรรม ทักษะวัฒนธรรม มีจุดเน้นอยู่สองเรื่อง คือ คำว่า “วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจของงานเขียนนี้ และประเด็น ลักษณะพื้นฐาน ของทักษะวัฒนธรร

เพิ่มเติม
Patani Forum

เดชา ตั้งสีฟ้า กับ บทสนทนาว่าด้วยเรื่องทักษะวัฒนธรรม ณ ปาตานี ตอนที่ 1 วิเคราะห์และรายงาน

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ปาตานีฟอรั่มได้จัดกิจกรรม Think Tank Forum ครั้งที่ 1 ปีที่ 3 ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี โดยมีวิทยากร 2 ท่าน ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า

เพิ่มเติม
Patani Forum

คำนำสำนักพิมพ์ หนังสือหลากมุมมองพหุวัฒนธรรม วิเคราะห์และรายงาน

คำนำสำนักพิมพ์   การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นความร่วมมือและทำงานร่วมกันระหว่าง 3 องค์กร คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และป

เพิ่มเติม
Patani Forum

อาจารย์ มหา’ลัย ทั่วประเทศลงนาม ยื่นหนังสือถึงสกอ. กระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์และรายงาน

    เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เชี่ยวชาญตาม “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ พ.ศ. 2558” เรียน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

เพิ่มเติม
Patani Forum

คำนำสำนักพิมพ์ หนังสือสิทธิมนุษยชนในอิสลาม วิเคราะห์และรายงาน

ทางสำนักพิมพ์ปาตานีฟอรั่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรปาตานีฟอรั่ม(PATANI FORUM) ซึ่งสำนักพิมพ์ ได้มีความตั้งใจตีพิมพ์ผลงานด้านวิชาการ/วิทยานิพนธ์ งานวรรณกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมมุสลิม อัน

เพิ่มเติม
Patani Forum

บันทึกว่าด้วยผู้ลี้ภัยในสวีเดน วิเคราะห์และรายงาน

บันทึกว่าด้วยผู้ลี้ภัยในสวีเดน หวังจากคลื่นผู้ลี้ภัยหลั่งไหลเข้ามาในยุโรปในช่วงปลายปี 2015 ประเทศสวีเดนและเยอรมนีก็กลายเป็นประเทศเป้าหมายของผู้อพยพเหล่านั้น แต่หลังจากการหลั่งไหลของผู้ลี้ภ

เพิ่มเติม
Patani Forum

เหตุใด “มากอศิด” จึงสำคัญสำหรับโลกสมัยใหม่ของมุสลิม ตอนที่ 1 วิเคราะห์และรายงาน

 คำว่า “มากอศิด” (มา-กอ-ศิด) เป็นคำพหูพจน์ของคำว่า “มักศิด” ในภาษาอาหรับ ซึ่งมีความหมายว่าเจตนารมณ์ เป้าหมาย เจตจำนง วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายปลายทาง ในความหมาย

เพิ่มเติม