คลิป "ว้รตานี" โหมข่าว เวทีข้อเสนอ การสือสารสันติภาพปาตานี

 

 

เวทีสาธารณะ รับฟังข้อวิพากษ์ต่อรายงานข้อเสนอนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการสื่อสารสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ ถูกนำเสนอผ่านสื่อทางเลือกในพื้นที่อย่างแพร่หลาย ล่าสุด กลุ่มสื่อ "วัรตานี" เมื่อครั้งไปร่วมในเวทีสาธารณะครั้งนี้ ได้นำเสนอข่าวเนื้อหาบางส่วน บางตอน ซึ่งสามารถติดตามได้ผ่านลิงค์ ด้านล่างนี้

https://www.youtube.com/watch?v=_6d-9qmDfW4&feature=youtu.be