รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำปี 2560

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำปี 2560 ที่มาจากการเสนอชื่อของประชาชนทั่วไป ได้แก่ ...

1.กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ผู้ปกป้องสิทธิชุมชนจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำที่ อ.วังสะพุง จ.เลย

2. กลุ่มแรงงานชาวพม่า 14 คน ที่ฟ้องและถูกฟ้องจากบริษัทอุตสาหกรรมไก่ใน จ.ลพบุรี ผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ

3. นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นักกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย

4. นางสาวภาวิณี ชุมศรี ทนายความสิทธิมนุษยชนที่มีประสบการณ์ทำงานในสามจังหวัดชายแดนใต้และคดีการเมืองหลังรัฐประหาร 2557

คณะกรรมการจะคัดเลือกรายชื่อผู้มีผลงานโดดเด่น เพื่อรับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำปี 2560 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนรางวัลผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนน่ายกย่อง ประจำปี 2560 พร้อมเงินรางวัลรายละ 15,000 บาท

การมอบรางวัลจะจัดขึ้น วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ เวลา 9.00-12.45 น.