จิบชาจับตาเจนีวา

 

 

วงสนทนา

จิบชาจับตาเจนีวา

ติดตามการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามกรอบกติกา ICCPR

 

ร่วมพูดคุยทำความเข้าใจการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามกรอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) พร้อมร่วมชมสดตรงจากกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 

14 มีนาคม 2560

เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

 

ร่วมจัดโดย 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, กลุ่มด้วยใจ, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี และสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป

 

ร่างกำหนดการ

 

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน

13.00 – 13.20 น. กล่าวเปิดโดยผู้แทนสหภาพยุโรป (ถ่ายทอดสดจากเวทีที่กรุงเทพฯ พร้อมสรุปความเป็นภาษาไทย)

13.20 – 13.45 น. เกริ่นนำความสำคัญของกลไก ICCPR และสรุปความการรายงานในวันแรก (13 มีนาคม 2560) โดย

พรเพ็ญ ควรขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม

13.45 – 16.30 น. ร่วมรับชมการรายงานสดจากกรุงเจนีวา (พร้อมสรุปย่อในภาษาไทยเป็นระยะ)

16.30 น. ปิดกิจกรรมและชมการถ่ายทอดสดต่อ (ในกรณียังไม่แล้วเสร็จ)

 

หมายเหตุ: ในงานมีบริการส้มตำ ตำซั่ว และชาเย็นจากร้านบูหงา และอาหารว่างจากพันธมิตร