"ถ้าไม่ทำเรื่องนี้ (ประกาศ เคอร์ฟิว)ประชาชนไม่เดือดร้อนก็จะไม่ช่วยเจ้าหน้าที่เลย ต้องให้เขาเดือดร้อนบ้าง แล้วก็จะหันมาช่วยเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านมาเราดูแลประชาชนแต่ประชาชนไม่ดูแลเจ้าหน้าที่เลย"

บทความที่เกี่ยวข้อง

Patani Forum
Patani Forum
Patani Forum