Tupat tube

Patani Forum

คลิป "ว้รตานี" โหมข่าว เวทีข้อเสนอ การสือสารสันติภาพปาตานี Tupat tube

    เวทีสาธารณะ รับฟังข้อวิพากษ์ต่อรายงานข้อเสนอนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการสื่อสารสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ ถูกนำเสนอผ่านสื่อทางเลือกในพื้นที่อย่างแพร่หลาย ล่าสุด กลุ่มสื่อ &quo

เพิ่มเติม
Patani Forum

Voice News เสนอข่าว เวทีข้อเสนอฯการสื่อสารสร้างสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ Tupat tube

สืบเนื่องจากเวทีรับฟังความเห็นต่อรายงานข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการสื่อสารสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ โดยปาตานี ฟอรั่ม ร่วมกับคนทำงานสื่อสารในพื้นที่ และเครือข่ายพลเมืองสื่อภูมิภาคต่างๆ จัดทำขึ้น

เพิ่มเติม
Patani Forum

ข่าวช่อง 11 เวทีหยั่งเสียงพลเมืองสื่อ สาร(น) สันติภาพปาตานี อุบลราชธานี Tupat tube

  เวทีหยั่งเสียงพลเมืองสื่อ สาร(น) สันติภาพปาตานี เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมบัวทิพย์4 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน

เพิ่มเติม
Patani Forum

ประมวลภาพงานอบรม Young Leader's Forum Tupat tube

      โครงการอบรมเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่จังหวัดชาย­แดนใต้ ระว่างวันที่ 15-21เมษายน 2557 ณ อามาณ่า รีสอร์ท สงขลา และ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี จัดโด

เพิ่มเติม
12