60 ปี ศรีสมภพ บนเส้นทางสันติภาพ : ศรีสมภพ Footnote ชายแดนใต้
60 Years Srisompob On the Path of Years
ศรีสมภพ Footnote ชายแดนใต้
โดยปาตานีฟอรั่ม

 

การทำงานวิชาการต่างจากงานเขียน วรรณกรรมและงานเขียนในรูปแบบอื่น ๆ คือ จำเป็นต้องมีการอ้างอิงข้อมูลของการเขียนงาน ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงเอกสาร อ้างอิงคนสัมภาษณ์ กล่าวคือต้องรู้ที่มาที่ไปของข้อมูลในการเขียนเพื่อให้คนอ่านได้รู้ว่ามันมีที่มาของ
แหล่งข้อมูล

อาจารย์ศรีสมภพได้ทำงานที่สำคัญประเภทหนึ่งที่โดดเด่นคือการทำสถิติข้อมูล ฐานข้อมูลเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยฐานที่มั่นอันสำคัญในการทำงานคือ Deep SouthWatch (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้) ที่ทำงานหลากหลายประเด็น แต่ข้อเด่นประการ
หนึ่งคือการทำงานด้านสถิติ โดยใช้ความรู้เฉพาะของอาจารย์ศรีสมภพในการทำงานวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และแน่นอนเป็นแหล่งอ้างอิงของนักวิจัยนักวิชาการ นักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศสำหรับการอ้างอิง เพื่อเป็นองค์ประกอบการทำงานวิจัยไม่เพียงแต่เท่านั้นนักสื่อสารมวลชนหรือเรียกกันติดปากในภาษาทั่วไปว่า “นักข่าว” อาจารย์ศรีสมภพก็เป็นแหล่งข่าวของหลาย ๆ สำนัก ที่ต้องการทำข่าวเกี่ยวกับชายแดนใต้ ตั้งแต่สื่อนักสื่อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จนถึงโลกออนไลน์ ก็นำงานของศรีสมภพไปอ้างอิงในการทำรายงานข่าว

การตัดสินใจพิมพ์วารสารเล่มนี้ เป็นสิ่งที่เราเอง (ปาตานีฟอรั่ม) ขอแสดงความนับ ถืออย่างยิ่งที่ สุภาพบุรุษและผู้ไม่ถือโกรธใครอย่างอาจารย์ศรีสมภพ เราเชื่อว่าหลายคนก็ย่อมมีวิธีการแสดงออกต่ออาจารย์ศรสมภพแตกต่างกันไป และการผลิตวารสารเล่มนี้ก็เป็นวิธี
หนึ่งเท่านั้น ในหลายสิบร้อยวิธีการ ในแวดล้อมที่อาจารย์ศรีสมภพได้ทำงานร่วมด้วย  ...

กดที่นี่หรือกดที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดอ่านฉบับเต็ม