ประมวลภาพงานอบรม Young Leader's Forum

 

 

 

โครงการอบรมเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่จังหวัดชาย­แดนใต้
ระว่างวันที่ 15-21เมษายน 2557
ณ อามาณ่า รีสอร์ท สงขลา และ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี
จัดโดย ปาตานีฟอรั่ม

 

http://www.youtube.com/watch?v=t99zfO9uj28&feature=youtu.be