เกี่ยวกับเรา

ปาตานีฟอรัม: คือองค์กรเอกชน ก่อตั้งโดยคนที่ทำงานด้านพัฒนาสังคม นักวิชาการ และนักเขียน ซึ่งทำงานด้านการบริการทางวิชาการ เป็นการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการแลกเปลี่ยน ถกเถียง อย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดภาคใต้ของไทย และสรรค์สร้าง เสนอวิธีการที่เหมาะสมที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

เป้าหมาย: ปาตานีฟอรั่มจะทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ของท้องถิ่นและนักกิจกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยจะยกประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้คนในภูมิภาคนี้ ด้วยการรณรงค์ การจัดอบรม การมีส่วนร่วมภาคพลเมือง และการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับพลวัตในพื้นที่และความขัดแย้งที่เรื้อรัง แนวคิดหลักคือการที่จะโน้มน้าวให้สังคมไทยและรัฐ ใช้เป็นแนวทางเพื่อสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ

ติดต่อเรา

ที่อยู่: 188/184 ถ.โรงเหล้าสาย ข. ซอย 7 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

เบอร์ติดต่อ: - อีเมลล์: editor.pataniforum@gmail.com

เว็บไซต์: www.pataniforum.com , https://www.facebook.com/PATANIFORUM


ดู ปาตานีฟอรัม แผนที่ใหญ่

ติดต่อเรา