สื่อสิ่งพิมพ์

Patani Forum

หนังสือ เรื่องเล่าจากอินโดนีเซีย ถึง ปาตานี สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือ เรื่องเล่าจากอินโดนีเซีย ถึง ปาตานี : วารสารปาตานีฟอรั่มฉบับที่ 24  ผู้ขียน ซะการีย์ยา อมตยา, นญีบ บิน อาห์หมัด, งามพล จะปะกิยา รักชาติ สุวรรรณ์, ชุกรียะห์ บา

เพิ่มเติม
Patani Forum

ดาวน์โหลด หนังสือสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย สื่อสิ่งพิมพ์

  ปาตานีฟอรั่ม (PATANI FORUM) เชิญชวนดาวน์โหลดหนังสือ "สัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย" ฉบับภาษาไทย - อังกฤษ เขียนโดย ดอน ปาทาน, เอกรินทร์ ต่วนศิริ และ อัน

เพิ่มเติม
Patani Forum

60 ปี ศรีสมภพ บนเส้นทางสันติภาพ : ศรีสมภพ Footnote ชายแดนใต้ สื่อสิ่งพิมพ์

60 Years Srisompob On the Path of Years ศรีสมภพ Footnote ชายแดนใต้ โดยปาตานีฟอรั่ม   การทำงานวิชาการต่างจากงานเขียน วรรณกรรมและงานเขียนในรูปแบบอื่น ๆ คือ จำเป็นต้อง

เพิ่มเติม
Patani Forum

รายงานพิเศษ 2017 สันติภาพยากบรรลุถึง:ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์

ดาวโหลด รายงานพิเศษ ปาตานีฟอรั่ม ประจำปี 2017  สันติภาพยากบรรลุถึง : ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย Elusive Peace : Insurgency in Thailand’s Far South

เพิ่มเติม
Patani Forum

พหุวัฒนธรรม : Multiculturalism l วารสารปาตานีฟอรั่ม ฉบับที่ 22 สื่อสิ่งพิมพ์

แผนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ กำหนดวิสัยทัศน์ มุ่งให้ “สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจาก เงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคน ได้รับการปกป้อ

เพิ่มเติม
Patani Forum

เหตุใดไม่มีประชาธิปไตยในโลกมุสลิม? : วารสารปาตานีฟอรั่ม ฉบับที่ 21 สื่อสิ่งพิมพ์

ในฐานะบรรณาธิการชวนตั้งคำถามว่า เหตุใดไม่มีประชาธิปไตยในโลกมุสลิม? คำถามนี้เป็นคำถามเพื่อชวนสนทนาต่อ ไม่ได้หวังให้ใครมาตอบแบบเบ็ดเสร็จและหมดคำถาม คำตอบที่ดีจะชวนให้บทสนทนาเคลื่อนไหวต่อไป บท

เพิ่มเติม
Patani Forum

องค์ภูมิพล: เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย ฉบับที่ 19 สื่อสิ่งพิมพ์

 บทบรรณาธิการ ฉบับที่ 19 องค์ภูมิพล: เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย การสถาปนาพระราชอำนาจนำจนทรงไว้ซึ่งสถานะอันยิ่งใหญ่ทางการเมืองวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ มิใช่เป็นเพียงกิจกรรมทางภูมิ

เพิ่มเติม
Patani Forum

งานวิจัย "พื้นที่ปลอดภัย" ในปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อสิ่งพิมพ์

  งานวิจัย "พื้นที่ปลอดภัย" ในปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย อาทิตย์  ทองอินทร์ สนับสนุนโดย มูลนิธิเอเชีย จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต

เพิ่มเติม