Voice News เสนอข่าว เวทีข้อเสนอฯการสื่อสารสร้างสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้

สืบเนื่องจากเวทีรับฟังความเห็นต่อรายงานข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการสื่อสารสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ โดยปาตานี ฟอรั่ม ร่วมกับคนทำงานสื่อสารในพื้นที่ และเครือข่ายพลเมืองสื่อภูมิภาคต่างๆ จัดทำขึ้นมา ล่าสุด รายการข่าว voice news ซึ่งเป็นองค์กรสื่อชื่อดัง ได้รายงานข่าวอย่างน่าสนใจว่า  ปาตานี ฟอรั่ม แนะสื่อมวลชนกระแสหลัก ช่วยสร้างบรรยากาศสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยลดการนำเสนอข่าว ความรุนแรง

ทั้งนี้สามารถติดตามเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่  http://news.voicetv.co.th/thailand/140390.html