เปิดตัวนักเขียนและเปิดเล่ม หลังรอยยิ้ม

 

 

ร่วมเป็นพยานในชะตากรรมของผู้มีชีวิตรอด

เปิดตัวนักเขียนและเปิดเล่ม #หลังรอยยิ้ม

ฟังเสียงชาวบ้านเล่าเรื่องพลิกฟื้นตัวตนและชุมชนชายแดนใต้

 

ตั้งแต่เที่ยงวันที่ 12 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวในงานเปิดตัวหนังสือ “หลัง รอย ยิ้ม”:เรื่องเล่าพลิกฟื้นตัวตนและชุมชนชายแดนใต้ และสัมภาษณ์เจ้าของเรื่องราวที่ให้โอกาสตนเองในการเล่าเรื่องการเปลี่ยนผ่านประสบการณ์อันทุกข์ยากสู่การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกับ ‘ชีวิตใหม่’ ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และผู้ต้องคดีความมั่นคง การเปิดเผยตัวตนของคนเหล่านี้ คือการเปิดโอกาสให้สันติภาพเชิงบวกได้ทำงานผ่านเรื่องเล่าด้วย 

.

วันที่ 12 มีนาคม 2560 | 12.00 - 17.00 น.

ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) 

เซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 8 กรุงเทพมหานคร

.

จัดโดย เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ และองค์กรภาคี ร่วมกับสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สนับสนุนโดยกองทุนประชาธิปไตยแห่งสหประชาชาติ (UNDEF)

 

#หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ หลัง รอย ยิ้ม

- - - - - - 

ตั้งแต่เที่ยงของวัน ...

ชวนชม นิทรรศการภาพ “หลัง รอย ยิ้ม”: ว่าด้วยการต่อสู้และคลี่คลายตัวตนของผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง และสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กว่า 20 ชีวิตผลงานการถ่ายทอดความหมายของ ‘ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์’ เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ 

…..

อุดหนุนสินค้า ‘สันติภาพที่กินได้’ จากหมู่บ้านต่าง ๆ เช่น ข้าวเกรียบ ‘กูจิง’ ข้าวเกรียบสมุนไพรพ่อมิ่ง น้ำพริกรสแซ่บจากป้าละออ กระเป๋าผ้าบาติกทำมือ ผ้าปาเต๊ะจากหมู่บ้าน ฯลฯ 

….

เวลา 14.00 น. #เปิดตัวละคร

ดิเกร์ฮูลู “ที่รัก...เธออย่าร้องไห้”

โดย ฮามือเสาะ หะยีเจ๊ะสนิ และ นาวารี ดิง ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบคดีความมั่นคง ชาวบ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

....

เวลา 14.30 น. #เปิดฉาก:

ปรารภสถานการณ์: ความเป็นธรรมและการกลับคืนสู่สังคมในสนามสันติภาพและความรุนแรง

โดย..นางเตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

....

เวลา 15.00 น. #เล่าเรื่อง: สานเสวนา: “หลัง รอย ยิ้ม”

เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่พลิกฟื้นตัวตนและชุมชนชายแดนใต้

 

+ นางละออ พรหมจินดา ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง (คนไทยพุทธ)

 

+ นายยาการียา สะแปอิง ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง (คนมลายูมุสลิม)

 

+ นางคอลีเยาะ มะลี ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง

 

+ พลตรีชวลิต เรียนแจ้งอดีตผู้อำนวยการสำนักการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอ.รมน.ภาค 4

 

+ นางสาวนารี เจริญผลพิริยะ นักสันติวิธี ผู้พัฒนากระบวนการ ‘สานเสวนาระดับชุมชน’

 

+ นางโซรยา จามจุรี เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

 

+ นางสาวฐิตินบ โกมลนิมิ บรรณาธิการและจัดกระบวนการ “เขียนสันติภาพ: หลัง รอย ยิ้ม”

 

ดำเนินการพูดคุยโดย จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์

- - -

ผู้ประสานงานกิจกรรมและสื่อ

ฐิตินบ โกมลนิมิ โทร. 089-142-1112

ฟารีดา จิราพันธุ์ โทร. 081-525-7671

วีราพร ประสบรัตนสุข โทร. 086-080-3030