สื่อกระแสหลักสร้างความเข้าใจ หรือสร้างความขัดแย้ง

27 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 : Peace media day 
10 ปี ความรุนแรง...
1 ปี สนามสันติภาพ...
ชายแดนใต้/ปาตานี