วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

มากเท่าไหร่คือ hate speech ในความขัดแย้งที่ชายแดนใต้ วิเคราะห์และรายงาน

  บทความชิ้นนี้ชวนผู้อ่านมามองปรากฏการณ์ของ hate speech ท่ามกลางความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ และตั้งคำถามว่าเราสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร 

เพิ่มเติม
Patani Forum

บรรยงค์ สุวรรณผ่อง: คลี่คลาย Hate speech ด้วยการรู้จักสารสนเทศ วิเคราะห์และรายงาน

  Hate speech หรือประทุษวาจา ยังคงเป็นถ้อยคำที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการขยายผลถ้อยคำความเกลียดชังที่เกิดจากความแต่กต่างทางอัตลักษณ์ของผู้คนในสังคม ภายใต้กระแ

เพิ่มเติม
Patani Forum

สันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์: แนวโน้มของ Hate speech กับการระบาดของข่าวปลอม วิเคราะห์และรายงาน

สันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์: แนวโน้มของ Hate speech กับการระบาดของข่าวปลอม   ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สังกัด กระทร

เพิ่มเติม
Patani Forum

เทวฤทธิ์ มณีฉาย : Hate speech ในความขัดแย้งทางการเมืองกับการหาทางออกด้วยประชาธิปไตย วิเคราะห์และรายงาน

พื้นที่ทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความแตกต่างทางอุดมการณ์ ย่อมมิอาจหลีกเลี่ยงไปจากการแสดงอารมณ์ความรู้สึกระหว่างกัน ด้วยกับวิธีการตอบโต้กันที่หลากหลาย การเกิดขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ต

เพิ่มเติม
Patani Forum

แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง : Hate speech คือถ้อยคำแห่งอคติที่ต้องแก้จากข้างใน วิเคราะห์และรายงาน

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายเป็นพื้นฐานมาแต่เดิม ทั้งความแตกต่างทางชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ และความเชื่อ เป็นอาทิ อคติถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สั่นคลอนความสัมพันธ์ของผู้คนที่เคยดำรงอยู่อย่างหลากหลายร

เพิ่มเติม
Patani Forum

การปะทะทางอารยธรรมของมาครงเป็นหนทางสู่ความผิดพลาด วิเคราะห์และรายงาน

  Pankaj Mishra เขียน ทีมบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม แปลและเรียบเรียง   (Bloomberg Opinion) -- สิ่งสุดท้ายที่โลกใบนี้ต้องการท่ามกลางการวิกฤตโรคระบาด ดูท่าจะเป็นการปะทะกันท

เพิ่มเติม
Patani Forum

ทำไม Telegram จึงถูกห้ามในหลายประเทศ ? วิเคราะห์และรายงาน

เมื่อ Edward Snowden กล่าวหาว่า สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติแห่งสหรัฐฯ (NSA) สอดแนมพลเมืองอเมริกัน ความไว้วางใจของผู้ใช้ในแอพฯ เว็บไซต์ ตลอดจนรัฐบาลได้รับความเสียหายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ ในความ

เพิ่มเติม
Patani Forum

กงจักรของความเกลียดชัง: การจัดตั้งการคุกคามทางศาสนาและภัยคุกคามต่อประชาธิปไตย วิเคราะห์และรายงาน

จาก Hate spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threats to Democracy  กองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม แปลและเรียบเรียง ในแง่ทางวาทกรรมนั้น เราต่างใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่ผู้คนเป็นโรค

เพิ่มเติม
Patani Forum

2 แชะอัตลักษณ์ ในนามของความมั่นคงอันเป็นภาระของประชาชน วิเคราะห์และรายงาน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกครั้งของการกำหนดวันสุดท้ายสำหรับผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนซิม “2 แชะอัตลักษณ์” หลังจากที่มีการกำหนดเส้นตายมาแล้วก่อนหน้าคือวันที่ 31 ตุลาค

เพิ่มเติม
Patani Forum

รอมาฏอนภายใต้การปิดเมืองหนุนมุสลิมพูดถึงการปฎิบัติธรรมมากขึ้น วิเคราะห์และรายงาน

รอมาฏอนภายใต้การปิดเมืองหนุนมุสลิมพูดถึงการปฎิบัติธรรมมากขึ้น     ท่านผู้อ่านอาจจะพิจารณาดูชื่อเรียกเดือนอันประเสิรฐนี้ที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อจะเห็นว่าสังคมมุสลิมมีความแ

เพิ่มเติม