บรรณาธิการ

Patani Forum

งานเสวนาแลกเปลี่ยน หนังสือเรื่อง ‘ศาสนากับความรุนแรง’ (Rerun) บรรณาธิการ

  งานเสวนาแลกเปลี่ยน หนังสือเรื่อง ‘ศาสนากับความรุนแรง’ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดยวิทยาก

เพิ่มเติม
Patani Forum

เตรียมพบกับวารสารฉบับที่ 20 : เปิดศักราช 2560 สนามความรู้ ทีปาตานี บรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการวารสารฉบับที่ 20 ตลอดระยะปี 2559 ที่ผ่านมา สถานการณ์การเมืองโลกที่เหมือนอยู่บนหน้าผา สูงชันและเกิดกระแสลม(ขวา)แรงพร้อมที่จะกระชากร่างกายลงเหวลึกได้ หากไม่มีหลัก(การ)ย

เพิ่มเติม
Patani Forum

จากเหยื่อเด็กหน้าโรงเรียนตากใบ ถึงบทบาทคนทำงานกับเด็ก บรรณาธิการ

 Photo credit by كن انسان สถานการณ์ความขัดแย้งในปาตานี/ชายแดนใต้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 นับจากปี 47 เป็นต้นมา ขณะที่คำว่าสันติภาพก็ยังเป็นวาทกรรมที่ถูกยกมาใช้ขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างต่อเ

เพิ่มเติม
Patani Forum

คุยสั้นๆกับนักประวัติศาสตร์ ศ.ดร.ธเนศ เรื่องการเมืองของคำ บรรณาธิการ

ภาพโดย: ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ คำว่า “ปาตานี” กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงในแวดวงภาคประชาสังคม และแวดวงวิชาการในพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในแง่มุมประวัติศาสตร์ชาต

เพิ่มเติม
Patani Forum

จ.ม.กรณี หวั่นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวฯบิดเบือนและเข้าใจผิดต่อการทำงานปาตานี ฟอรั่ม บรรณาธิการ

    จดหมายเปิดผนึกปาตานี ฟอรั่ม กรณี หวั่นเจ้าหน้าทีรัฐ บิดเบือน สร้างความเสียหายต่อหลักการองค์กรและผู้เกี่ยวข้องในโครงการ ถูกเขียนขึ้น ภายหลังจากที่การจัดกิจกรรมเสวนา สร้างก

เพิ่มเติม
Patani Forum

“เกริ่น” รายงานข้อเสนอ เพื่อสื่อสารสันติภาพปาตานี ตอนที่ 3 (จบ) บรรณาธิการ

ขณะที่ประเด็นสำคัญที่สื่อมักไม่ค่อยนำเสนอหรือที่เรียก ว่า “ข่าวที่ไม่เป็นข่าว” ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2547-2553 บทบาทการทำหน้าที่การเสนอข่าวของสื่อมวลชนในการนำ เสนอข่าวประเด็นจังหวัด

เพิ่มเติม
Patani Forum

“เกริ่น” รายงานข้อเสนอเพื่อสื่อสารสันติภาพปาตานี ตอนที่ 2 บรรณาธิการ

(ต่อจากตอนที่ 1) การสื่อสารในรูปแบบ ของเว็บไซต์ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนปุ๋ย ชั้นดีที่เร่งให้มีการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เน้นการสื่อสารแบบ มีส่วนร่วมของประ

เพิ่มเติม
Patani Forum

“เกริ่น” รายงานข้อเสนอเพื่อสื่อสารสันติภาพปาตานี ตอนที่ 1 บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการชิ้นนี้กำลังจะพาไปทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหา "รายงานข้อเสนอนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการสื่อสารสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้" โดยการขับเคลื่อนระหว่างปาตานี ฟอรั่มและองค

เพิ่มเติม
Patani Forum

สันติภาพปาตานีกับภาระกิจอันไม่รู้จักจบ บรรณาธิการ

ตลอดระยะเวลาการทำงานด้วยความยึดมั่นในความเป็นสามัญชน คนธรรมดาแต่เชื่อมั่นและปณิธาน  "พื้นที่สาธารณะ พื้นที่แห่งการตื่นรู้" ปาตานีฟอรั่ม ให้เวลาเพื่อสะท้อนและทบทวนการทำ

เพิ่มเติม
123