บรรณาธิการ

สภาวะปกติท่ามกลางความไม่ปกติของท้องถิ่นชายแดนใต้ บรรณาธิการ

บนถนนเส้นทางสายหลักจากปัตตานี สู่นราธิวาส แล้วย้อนกลับมายะลา มีเส้นทางสายย่อยๆเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้าน ชุมชน หลายสาย ซึ่งมีลักษณะทั้งที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน บางสายย่อยเป็นถนนแดง ถนนดำ หรือถนน

เพิ่มเติม
Patani Forum

คาร์บอม... เราก็ยังต้องอยู่ร่วมกันต่อไป บรรณาธิการ

เหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนใต้ระลอกล่าสุด ( 31 มี.ค. 2555) สร้างความเสียหายต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์และทรัพย์สินอย่างมากมายกว่ารอบหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะเหตุการณ์เชื่อมโยงป่วนใต้ ระเบิด &l

เพิ่มเติม
Patani Forum

นิทรรศการศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของวิถีไทยภาคใต้-มลายู บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ เห็นว่า ท่ามกลางกระแสของการใช้ "สื่อ" สื่อสารทางโลกออนไลน์ในปัจจุบันอันเป็นช่องทางอย่างหนึ่งต่อการเคลื่อนไหวทางด้านสังคมในประเทศต่างๆ รวมถึงการจัดงานวันสื่อทางเลือกชายแ

เพิ่มเติม
Patani Forum

ชุมชนเสวนาว่าด้วยเรื่องงานพัฒนา “จากฝีมือชาวบ้าน คำถามถึงภาครัฐ” บรรณาธิการ

    ปาตานี ฟอรั่ม ลงพื้นที่ไปยังเส้นทางที่คดเคี้ยวเลี้ยวเลาะ บรรยากาศเปลี่ยวๆ รายล้อมด้วยต้นยางรกร้างริมข้างทางชวนให้นึกถึงการก่อเหตุร้ายต่างๆในพื้นที่แต่ ปาตานี ฟอรั่มก็ยังไ

เพิ่มเติม
Patani Forum

ไฟใต้ การเมือง ความขัดแย้ง ยาเสพติด บรรณาธิการ

ครั้งหนึ่ง ปาตานีฟอรั่ม ลาดตระเวนเตะฝุ่น ที่บ้านกือเม็ง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่เล่าลืออย่างยิ่งในเรื่องความรุนแรงจากสถานการณ์แต่เสียงกระซิบที่ได้ยินมาจากเพื่อนร่วมเครือข่ายบอกว

เพิ่มเติม
123