นิทรรศการศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของวิถีไทยภาคใต้-มลายู

กองบรรณาธิการ เห็นว่า ท่ามกลางกระแสของการใช้ "สื่อ" สื่อสารทางโลกออนไลน์ในปัจจุบันอันเป็นช่องทางอย่างหนึ่งต่อการเคลื่อนไหวทางด้านสังคมในประเทศต่างๆ รวมถึงการจัดงานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา ณ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเรื่่องที่น่าสนใจและติดตามอย่างยิ่ง...

หากแต่การสื่อสารชนิดถึงที่สะท้อนให้เห็นความงามและเรื่องราวอีกมิติหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือโลกมลายูปาตานี คงต้องเป็นงานที่มีความปราณีตและใช้เวลาในการสื่อสาร เช่น งานด้านศิลปะ ที่ต้องใช้เวลาในการสื่อสารระหว่างใจของผู้เขียนกับผ่านวัตถุดิบของงาน เพื่อให้ออกมาเป็นชิ้นงาน เป็นวัตถุเพื่อสะท้อน/อธิบายเรื่องราวของชายแดนใต้ ผ่านแว่นของคนเขียน...

ทางปาตานีฟอรั่มเห็นว่างานนิทรรศการศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัย นามว่า “ อัซซาลามูอาลัยกุม ” เป็นงานที่น่าสนใจยิ่ง จึงขอเชิญชวนชมนิทรรศการ ข้างต้น 

 

Assalamu Alaikum นิทรรศการศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของวิถีไทยภาคใต้-มลายู

“ อัซซาลามูอาลัยกุม ” ขอความสันติสุขจงเกิดแด่ท่าน 
พิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 18.00 น. 
ที่จัดแสดงขึ้น ในวันที่ 13 มีนาคม ถึงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 3-4 (ด้านใน)

ความสุขในคำว่า สันติ อาจฟังดูไกลห่างจากความจริงอย่างในอดีต แต่สำหรับความศรัทธาที่มีอยู่เต็มเปี่ยมภายในจิตใจนั้น ยังคงอยู่ตลอดกาล คำกล่าวอวยพร “ อัซซาลามูอาลัยกุม ” ขอความสันติสุขจงเกิดแด่ท่าน เป็นชื่อในผลงานนิทรรศการศิลปะ จากการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินชายแดนภาคใต้ทั้ง 5 ชีวิต ที่มีแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางเริ่มต้นกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัย ของวิถีไทยภาคใต้-มลายู โดย ปรัชญ์ พิมานแมน , อิมรอม ยูนุ , อนีส นาคเสวี , ตอเฟต บูลายามา และคีต์ตา อิสรั่น กลุ่มศิษย์เก่านักศึกษารุ่น 4 จากรั้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 


โดยนำเสนอ ความเป็นอัตตลักษณ์และความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น ในแนวทางการทำงานศิลปะอันเป็นที่ตั้ง การร่วมตัวกันของศิลปินมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามมาตั้งแต่กำเนิด แรงบันดาลใจ อันเกิดจากจิตใต้สำนึก เพื่อสะท้อนมุมมองผ่านผลงานศิลปะ ที่เป็นรูปลักษณ์แนวทางเฉพาะของตน การแสดงออกจากความคิด ความรู้สึก ความหมาย จากประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ที่ศิลปินถ่ายทอดจิตนาการสู่การสร้างสรรค์ในผลงานนิทรรศการนี้ ให้ศิลปะเป็นสื่อกลางทางจิตใจ เพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงาม ในวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม ทั้งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบ ประเพณี ความเชื่อและความศรัทธาในศาสนา


จึงขอเรียนเชิญชมนิทรรศการ “ อัซซาลามูอาลัยกุม ” ขอความสันติสุขจงเกิดแด่ท่าน จากจินตนาการสู่ความรู้สึก ผ่านผลงานศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของวิถีไทยภาคใต้-มลายู ได้นำมาจัดแสดงขึ้น ณ หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 085-787-4341