ปาตานีคาเฟ่

Patani Forum

บทสนทนาว่าด้วยสื่อเรื่องปาตานี จากล้านนา ปาตานีคาเฟ่

อีกไม่นานก็จะเข้าสู่หน้าหนาวที่ภาคเหนือ ซึ่งจะตรงกับหน้าฝนในภาคใต้ ทำให้อดใจไม่ได้ที่จะใคร่คิดถึงมิตรสหายนักกิจกรรมทำงานเพื่อสังคม กับบทสนทนาที่โอบล้อมด้วยความหวังอันอยากเห็นสังคมที่ดีขึ้น ซึ่

เพิ่มเติม
Patani Forum

หยั่งเสียงพลเมือง : สารจากปาตานี ไม่เคยห่างจากมุสลิมกรุงเทพฯ ปาตานีคาเฟ่

“สืบเนื่องจาก 10 ปีที่ผ่านมาการรายงานข่าวยังมองเห็นปม ความเข้าใจต่อสถานการณ์ปาตานี/ ชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมากองบรรณาธิการข่าวส่วนกลางไม่ค่อยรู้จริงเกี่ยวกับสถานการณ์ ซึ่งขณะนั้นก็จะทำเรื่อ

เพิ่มเติม
Patani Forum

เรื่องชายแดนใต้ มุมมองจากคนอุบล ปาตานีคาเฟ่

  ท่ามกลางความขัดแย้ง ความอ่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปาตานี/ชายแดนใต้ และอาจรวมหมายถึงสถานการณ์ทางการเมืองในสังคมไทยด้วยนั้น   “สื่อ”   มีความสำคัญในการเช

เพิ่มเติม
Patani Forum

หยั่งเสียงพลเมือง : สร้างสมดุลการสื่อสารสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ ปาตานีคาเฟ่

                        หยั่งเสียงพลเมือง : สร้างสมดุลการสื่อสารสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ ไซนะ นาแว และกองบรรณธิการปาตานี ฟอรั่

เพิ่มเติม
Patani Forum

จินตนาการทางสังคม ล้านนา-ปาตานี : ใต้ม่านหมอก (ซ่อน) ความเหมือนต่างฤาขัดแย้งร้าวลึก (1) ปาตานีคาเฟ่

                                          ความสูญเสียที่เกิดจากแนวคิดการสร้างประเทศบ

เพิ่มเติม