ปาตานีคาเฟ่

Patani Forum

กระบวนการสันติภาพในมุมมองของคนนอกปาตานี (1) ปาตานีคาเฟ่

หมายเหตุ : บทความชิ้นนี้ได้นำมาจาก "บทสนทนาในห้วงยามเปลี่ยน(ไม่)ผ่าน" กระบวนการสันติภาพในมุมมองของคนนอกปาตานี วันที่ 12 เม.ย. 2556 ณ ร้านบูคู ปัตตานี จากกระบวนการพูดคุยที่เกิดขึ้

เพิ่มเติม
Patani Forum

กระบวนการสันติภาพในมุมมองของข้าราชการ (2) ปาตานีคาเฟ่

หมายเหตุ : บทความชิ้นนี้ได้นำมาจาก "บทสนทนาในห้วงยามเปลี่ยน(ไม่)ผ่าน" กระบวนการสันติภาพในมุมมองของข้าราชการ ในวันที่ 11 เม.ย. 2556 ณ ร้านบูคู ปัตตานี หลังจากที่ทางกองบรรณาธิการได

เพิ่มเติม
Patani Forum

กระบวนการสันติภาพในมุมมองของข้าราชการ (1) ปาตานีคาเฟ่

หมายเหตุ : บทความชิ้นนี้ได้นำมาจาก "บทสนทนาในห้วงยามเปลี่ยน(ไม่)ผ่าน" กระบวนการสันติภาพในมุมมองของข้าราชการ ในวันที่ 11 เม.ย. 2556 ณ ร้านบูคู ปัตตานี ภายหลังจากมีการนำเสนอถึงมุมม

เพิ่มเติม
Patani Forum

กระบวนการสันติภาพในมุมมองของนักธุรกิจ (2) ปาตานีคาเฟ่

  หมายเหตุ : บทความชิ้นนี้ได้นำมาจาก "บทสนทนาในห้วงยามเปลี่ยน(ไม่)ผ่าน"กระบวนการสันติภาพในมุมมองของนักธุรกิจ ในวันที่ 11 เม.ย. 2556 ณ ร้านบูคู ปัตตานีท ตอนที่ 2 จะเป็นกา

เพิ่มเติม
Patani Forum

กระบวนการสันติภาพในมุมมองของนักธุรกิจ (1) ปาตานีคาเฟ่

  หมายเหตุ : บทความชิ้นนี้ได้นำมาจาก "บทสนทนาในห้วงยามเปลี่ยน(ไม่)ผ่าน" กระบวนการสันติภาพในมุมมองของนักธุรกิจ ในวันที่ 11 เม.ย. 2556 ณ ร้านบูคู ปัตตานี บทความชิ้นนี้มีด้

เพิ่มเติม
Patani Forum

รายงานจากเวที ปริศนาความรุนแรง ณ ปาตานี (2) ปาตานีคาเฟ่

หมายเหตุ สามารถอ่านรายงาน ปริศนาความรุนแรง ณ ปาตานี ตอนที่ 1 คลิกที่นี้ หลังจากที่ทางกองบรรณาธิการ ปาตานี ฟอรั่มได้นำรายงานจากเวที ปริศนาความรุนแรง ณ ปาตานี ตอนแรกเผยแพ

เพิ่มเติม
Patani Forum

รายงานจากเวที ปริศนาความรุนแรง ณ ปาตานี (1) ปาตานีคาเฟ่

ขบวนการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจริงหรือไม่? สงครามของใคร? เราจะจัดการตัวเองอย่างไร? เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร?  มีทางเลือก ทางต่อสู้อื่นอีกหรือไม่? คำถามเหล่านี้ถูกตั้งขึ้นในเหตุการณ์ความ

เพิ่มเติม
Patani Forum

คนกับคน ความท้าทาย ชายแดน อาเซียน (บทสนทนาระหว่างปาตานีกับอุบลราชธานี) ปาตานีคาเฟ่

พื้นทีเขตแดนประเทศไทยสมัยอดีตกาลมักซ่อนเสน่ห์แห่งความเป็นท้องถิ่นของผู้คนสองเขตแดนประทศรอยต่อเสมอ แต่ถึงกระนั้นการเปลี่ยนผ่านของกาลเวลาย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน ผนวกกับมิติของอาเซียนท

เพิ่มเติม
Patani Forum

มิติใหม่ เซฟตี้ โซน การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ปาตานีคาเฟ่

  กล่าวถึง เซฟตี้โซน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องทำใจเพราะเป็นบ้านเราเป็นเรื่องปัญหาความไม่สงบ การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ควรที่จะมีมาตรการออกมามันจะต้องเป็นอะไรที่มันจริงจังพอสมควร

เพิ่มเติม
Patani Forum

บทสะท้อนไฟใต้ ความรู้ท่วมหัวเอาไฟใต้ไม่อยู่ ปาตานีคาเฟ่

บทสะท้อนไฟใต้ ความรู้ท่วมหัวเอาไฟใต้ไม่อยู่ การเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งปาตานี ฟอรั่ม ได้รับเกียรติจาก วิทยากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์เรื่องสถานการณ์ภาคใต้

เพิ่มเติม