ภาคสนามปาตานี

Patani Forum

กุรบ่านเพื่อสันติภาพ ภาคสนามปาตานี

๑. นับตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมาความรุนแรงระลอกใหม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง พร้อมๆกับความสูญเสียอันมากมาย จากวันนั้นถึงวันนี้ชีวิตก็ได้สูญเสียไปกว่า ๕,๐๐๐ คนแล้ว

เพิ่มเติม
Patani Forum

นบีไม่กินหมาก ภาคสนามปาตานี

                      ผมมีโอกาสชมพิธีกรรมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพิธีที่จัดให้กับวิญญาณบรรพบุรุษที่ครอบคร

เพิ่มเติม
123