วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

Patani in the eye of Malaysia วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum speaks with Dr. Farish Noor, a leading Malaysian political scientist and a Senior Research Fellow at the S. Rajaratnam School of International Studies at the Nanyang Technological

เพิ่มเติม
Patani Forum

สร้างเรื่องเล่าสมานฉันท์ กรณีตำนานลิ้มกอเหนี่ยว-กรือเซะ วิเคราะห์และรายงาน

  บทความชิ้นนี้เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม ในเวทีสานเสวนา "เล่าขานตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-มัสยิดกรือเซะ" การจัดสานเสวนาครั้งนี้เป็นความร่

เพิ่มเติม
Patani Forum

สะแปอิง บาซอ และกระบวนการสันติภาพ (Sapae-ing Basor and the Peace Process) วิเคราะห์และรายงาน

  ผู้กำหนดนโยบายของไทยนั้นไม่ใคร่ที่จะชอบความคิดที่จะพูดคุยกับผู้แบ่งแยกดินแดนมาเลย์มุสลิมในชายแดนใต้ นอกเสียจากว่าการเผชิญหน้านั้นไม่อยู่ในเรดาร์ความสนใจของสาธารณชน ข้อโต้แย้งที่

เพิ่มเติม
Patani Forum

Patani in the eye of Asean community วิเคราะห์และรายงาน

Kavi Chongkittavon, one of leading expert on Asean and international relations, speaks with Patani Forum about why Patani and the ongoing insurgency in Thailand's Malay-speaking south is a conc

เพิ่มเติม
Patani Forum

ภาษายาวีปาตานี คือสมบัติของสยามประเทศ วิเคราะห์และรายงาน

ภาษามลายูถิ่นปาตานีเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของอณาจักรลังกาสุกะ ในอดีตภาษามลายูมีการใช้อย่างแพร่หลายในคาบสมุทรมลายูโดยใช้สคริปต์ต่างๆ เช่น สคริปต์กาวี ปาลาวะ ยาวี (Jawi) และรูมี การค้นพบศิ

เพิ่มเติม
Patani Forum

บททดลองนำเสนอ ชุมชนจินตกรรมปาตานีใหม่ ? วิเคราะห์และรายงาน

หากพินิจพิเคราะห์แนวความคิด “ชุมชนจินตกรรม” ของ ศ.เบนนิดิกส์ แอนเดอร์สัน มาอธิบายสังคมปาตานี อาจทำให้มองเห็นว่าการช่วงชิงนิยามความเป็นมลายูปาตานีของผู้คนในพื้นที่ อันหลากหลายและเวทีของก

เพิ่มเติม
Patani Forum

7 ปีตากใบ: ว่าด้วยการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์กับพรก.ฉุกเฉิน วิเคราะห์และรายงาน

วันที่ 25 ตุลาคม 2554 เป็นวันครบรอบ 7 ปี เหตุการณ์ตากใบ ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วกันของสังคมว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2547 มาจากการใช้ความรู้สึกอคตินำหน้าการแก้ปัญหาแบบวิธี

เพิ่มเติม
Patani Forum

ปาตานีในมุมมองประชาคมอาเซียน วิเคราะห์และรายงาน

ปาตานีฟอรั่ม ได้สนทนากับ กวี จงกิจถาวร ผู้สื่อข่าวอาวุโส ที่ยังคงทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนผู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ทั้งในและต่างประเทศ อย่างไม่มีการเหน็ดเหนื่อย ได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหว

เพิ่มเติม