วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

สื่อมวลชนกับการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิเคราะห์และรายงาน

สถานภาพ บทบาท และศักยภาพของสื่อพื้นบ้านในฐานะสื่อทางเลือกเพื่อการพัฒนาสังคมภาคใต้  โดยเฉพาะขีดความสามารถของสื่อและการนำเสนอข่าวออนไลน์ในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูกกับการนำเสนอข่าวขอ

เพิ่มเติม
Patani Forum

อย่าผูกโยงการถือศีลอดกับการก่อการร้ายที่ภาคใต้ วิเคราะห์และรายงาน

    ด้วยพระนามของอัลลอฮ์  ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ  มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิของพระองค์ผู้ทรงอภิบางแห่งสากลโลก  ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสดามุฮัมมัด  ผู้

เพิ่มเติม
Patani Forum

กลิ่นอายแคชเมียร์ วิเคราะห์และรายงาน

อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม [1] เช้า ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เสียงเคาะประตูห้องเช่าริมรั้วมัสยิดดังเล็ดลอดผ่านหน้าต่างห้องมา ลูกชายของตาแก่ซาลีมเข้ามาหาและบอกว่า “เช้านี้อย่าออกไปไหน&rdquo

เพิ่มเติม
Patani Forum

ประชาสัมพันธ์ กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร มอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น วิเคราะห์และรายงาน

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร  มอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น   (6 ก.ค.55) 11 ก.ค. นี้ กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร จัดงานมอบรางวัล “สมชาย นีละไพจิตร&r

เพิ่มเติม
Patani Forum

เมื่อการเมืองเปลี่ยนทิศ ชายแดนใต้ไม่เปลี่ยนเลย ? วิเคราะห์และรายงาน

    การโยกย้ายนายสมเกียรติ บุญชู รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไปแขวนไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดข้อกังขาในหมู่นักการทูตหลายคน  รวมทั้งผู้ที่สนใจติดตามปัญ

เพิ่มเติม
Patani Forum

แนะนำหนังสือ เมื่อน้ำมันหมดโลก เราจะยึดอเมริกา วิเคราะห์และรายงาน

รวมเรื่องสั้น “เมื่อน้ำมันหมดโลก เราจะยึดอเมริกา” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ปี 2554 ของมาเลเซีย เขียนโดย เอส.เอ็ม.ซากีร์ แปลโดย อับดุล รอซัค และคณะ  หนังสือรวมเรื่อง

เพิ่มเติม
Patani Forum

วรรณกรรมมาเลเซีย กับ อัตลักษณ์ “ความเป็นมลายู” วิเคราะห์และรายงาน

แนวทางการเขียนวรรณกรรมสมัยใหม่ในมาเลเซียนั้นมีปฏิสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองร่วมสมัยในมาเลเซียร่วมสมัยเพราะแนวทางวรรณกรรมมาเลเซียสมัยใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มนักเขียนชาวมลายู ใช้งานเขียนห

เพิ่มเติม
Patani Forum

ยุติธรรมเยียวยาสมานฉันท์ “หลักคิดก้าวหน้า” อย่าให้เป็นแค่ “ประชานิยม” วิเคราะห์และรายงาน

ความสูญเสียทีเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ส่งผลกระทบ สะเทือน ต่อวิถีชีวิตของผู้คนมากมาย ไม่เว้นแม้แต่เด็ก ผู้หญิงและผู้เฒ่าผู้แก่ ด้วยความสูญเสียที่เกิดขึ้นยืดเยื้อมาถึงขณะน

เพิ่มเติม
Patani Forum

มุสลิมอาเซี่ยนกับ ความท้าทายด้านกฎหมายอิสลาม วิเคราะห์และรายงาน

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอ ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน เมื่อ วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔  ผู้เขียนได้ม

เพิ่มเติม