วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

ทำไมคนตุรกีไม่เอารัฐประหาร ? วิเคราะห์และรายงาน

  อาทิตย์ ทองอินทร์[1]   เหตุการณ์การก่อกบฏต่อระบอบอัรดูฆอนโดยกลุ่มทหารส่วนหนึ่ง เกิดขึ้นในบริบทการเมืองที่อัรดูฆอนถูกวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องการจำกัดเสรีภาพการแสดงความคิ

เพิ่มเติม
Patani Forum

ศึกชิงบัลลังก์ (สมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ) วิเคราะห์และรายงาน

  ศึกชิงบัลลังก์ (สมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ) World Federation of United Nations Association ได้จัดเวทีวิวาทะให้กับประเทศที่สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกแบบไม่ถาวรคณะมนตรี

เพิ่มเติม
Patani Forum

ข้อสังเกตบางประการ รัฐธรรมนูญกับปัญหาปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

  ในสมัยรัชกาลที่ 6 ส่งทหารรักษาวังจากนครศรีธรรมราชไปปราบปัตตานี แต่อับดุลกาเด หนีไปลี้ภัยในกลันตัน แล้วต่อมาได้ตาย ณ. ที่นั้น ส่วนทายาท ตวนกู โมหะ ยิดดิน นั้นภายหลังอภิวัฒน์ พ.ศ.2475

เพิ่มเติม
Patani Forum

ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนทัศนะกับ Islamophobia “โรคเกลียดกลัวอิสลาม” ในสังคมไทย : บันทึกจากการเสวนา วิเคราะห์และรายงาน

  สังคมสันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่เกิดสันติสุขระหว่างศาสนา สันติสุขระหว่างศาสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่เกิดการทำความเข้าใจ พูดคุยกันระหว่างศาสนา และการพูดคุยทำความเข้าใจกันระหว่างศ

เพิ่มเติม
Patani Forum

มหาวิทยาลัยมีใว้เพื่อใคร ? วิเคราะห์และรายงาน

  ปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์แห่งนี้มีประโยคที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”   การตื่นตัวทางการเมืองและสน

เพิ่มเติม
Patani Forum

เกาะกระแส Islamophobia โรคหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร? : บันทึกจากการเสวนา วิเคราะห์และรายงาน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประชาคมโลกได้ประสบพบเห็นกับปรากฎการณ์ และได้รู้จักกับคำว่า Islamophobia มากขึ้น หลายคนกล่าวว่า Islamophobia หรือโรคหวาดกลัวอิสลามนั้นเกิดขึ้นหลังจากเหตุก

เพิ่มเติม
Patani Forum

โรฮิงญา ผู้กล้ำกลืนความเจ็บปวดในดินแดนตนเอง วิเคราะห์และรายงาน

  รู้จักประเทศพม่า พม่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations (A

เพิ่มเติม
Patani Forum

พื้นที่แห่งการตีความและช่วงชิงความหมาย วิเคราะห์และรายงาน

  “รัฐไทย” ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ หากทว่ากลับมีพลวัต การปรับตัว ข้อวิจารณ์ที่ว่ารัฐไม่ได้ทำความข้าใจประเด็นทางอัตลักษณ์ความเป็นมลายูและศาสนาอิสลาม คงอาจจะไม่ใช่เสมอไป หากทว่

เพิ่มเติม
Patani Forum

การต้านความรุนแรงในนามของมุสลิม วิเคราะห์และรายงาน

บทบรรณาธิการ   วารสาร ปาตานีฟอรั่ม ฉบับที่ 15   การต้านความรุนแรงในนามของมุสลิม      (1)     ในฟากฝั่งของรัฐสมัยใหม่ที่อา

เพิ่มเติม
Patani Forum

ครูสามัญชนในกรุงบรัสเซลส์ วิเคราะห์และรายงาน

เดวิด ฮอนด์ ครูทางด้านศิลปวัตถุและเป็นครูสอนศาสนาเปรียบเทียบในโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยเทคนิค ณ. กรุงบรัสเซลส์ (Molenbeek) ประเทศเบลเยียม เดวิดได้รับวุฒิการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ของศาสนา การเรี

เพิ่มเติม