วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

จดหมายเปิดผนึก : 9 ปีการบังคับสูญหาย สมชาย นีละไพจิตร วิเคราะห์และรายงาน

  จดหมายเปิดผนึก 10 มีนาคม 2556 เรียน ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   ดิฉันนางอังคณา นีละไพจิตร ภรรยานายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความสิทธิมนุษยชนที่ให้ความ

เพิ่มเติม
Patani Forum

สื่อในความรุนแรงชายแดนใต้ วิเคราะห์และรายงาน

  ถอดคำบรรยายในเวทีเสวนา "บทเรียนการสื่อสารและการเปิดพื้นที่ทางการเมือง: กรณีไทยพีบีเอสกับกิจกรรมนักศึกษาที่ชายแดนใต้" จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์แ

เพิ่มเติม
Patani Forum

การเมืองของการเสวนาสันติภาพ วิเคราะห์และรายงาน

  การลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงเข้าสู่กระบวนการพูดคุยสันติภาพ (General Consensus on Peace Dialogue Process) ที่ตัวแทนกลุ่มบีอาร์เอ็นลงนามร่วมกับเลขาธิการสภาความมั่นคง (สมช.) ของไทย เมื่

เพิ่มเติม
Patani Forum

เปิดพื้นที่ทางการเมือง : บทบาทที่สื่ออย่างไทยพีบีเอสควรขานรับ วิเคราะห์และรายงาน

หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ เว็บไซต์มูลนิธิทนายความมุสลิม จากกรณีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนำเสนอรายงาน กรณีสหพันธ์นิสิตนักศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สนนท.จชต.) มีลักษณะเป็นปี

เพิ่มเติม
Patani Forum

สะแปอิง บาซอ และกระบวนการสันติภาพ (Sapae-ing Basor and the Peace Process) วิเคราะห์และรายงาน

  ผู้กำหนดนโยบายของไทยนั้นไม่ใคร่ที่จะชอบความคิดที่จะพูดคุยกับผู้แบ่งแยกดินแดนมาเลย์มุสลิมในชายแดนใต้ นอกเสียจากว่าการเผชิญหน้านั้นไม่อยู่ในเรดาร์ความสนใจของสาธารณชน ข้อโต้แย้งที่

เพิ่มเติม
Patani Forum

บทความพิเศษ กระบวนการสันติภาพในปริศนาความรุนแรง วิเคราะห์และรายงาน

  นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนที่ กองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ความรุนแรงได้ก่อกำเนิดอย่างต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย การจัดการต่อผู้ที่สงสัยใน “คว

เพิ่มเติม
Patani Forum

รู้จักขบวนการนักศึกษาชายแดนใต้ กับบทวิพากษ์ถึงเป้าหมายและพัฒนาการ วิเคราะห์และรายงาน

  หมายเหตุ บทความชิ้นนี้เผยแพร่ครั้งที่ โต๊ะข่าวภาคใต้ สถาบันอิศรา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 โดยงานชิ้นนี้จะอธิบายถึงปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษา ทั้งในแง่ของพัฒนาการและบทบาท

เพิ่มเติม
Patani Forum

มองสันติภาพผ่านสื่อ(เสรี) : เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไร[1] วิเคราะห์และรายงาน

  “...หากทว่าเรื่องราวของพื้นที่ที่ทุกคนเรียกหาสันติภาพอย่างสามจังหวัดฯ ยังคงเล่าขานกันทุกพื้นที่ ทุกมุมมองผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เราจะอยู่กับมันอย่างไรเพื่อแสวงหาสันติภาพ...&rdqu

เพิ่มเติม