วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

มหาวิทยาลัยทำหน้าที่อะไร ? วิเคราะห์และรายงาน

พื้นที่สาธารณะ พื้นที่แห่งการตื่นรู้ ยังคงเป็นพื้นที่ของคนคิดแผก แตกต่าง ในวงล้อมแห่งการเคารพและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และมักแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆนานา ตามแต่ ความถนัด ความชอบของปัจเจกบุค

เพิ่มเติม
Patani Forum

ปี 2020 กับ ความหวังภาคธุรกิจบ้านเรา “มิอาจข้ามพ้น AEC” 1 วิเคราะห์และรายงาน

ตลอดระยะเวลาที่สถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ไม่สงบนิ่ง มีคำถามมากมายวนเวียนในพื้นที่ บางคำถามว่าด้วยเรื่องของนิยามความหมายของสันติภาพ บางคำถามก็ถกกันยังไม่จบถึงทิศทางและอนาคตของความรุนแรง บ้างก็ถามถึงส

เพิ่มเติม
Patani Forum

ปริศนาด่านตรวจ ณ ชายแดนใต้ ตอนจบ วิเคราะห์และรายงาน

ปริศนาด่านตรวจ ณ ชายแดนใต้ “ไขกุญแจ ภายในกล่อง” (ตอนจบ)   หมายเหตุ บทความชิ้นนี้ปรับปรุงจากรายงานฉบับสมบูรณ์ "ปริศนาด่านตรวจ ณ.ชายแดนใต้" นำเสนอวิชา Seminar

เพิ่มเติม
Patani Forum

ปริศนาด่านตรวจชายแดนใต้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์และรายงาน

ปริศนาด่านตรวจชายแดนใต้ (ตอนที่ 1)   หมายเหตุ บทความชิ้นนี้ปรับปรุงจากรายงานฉบับสมบูรณ์ "ปริศนาด่านตรวจ ณ.ชายแดนใต้" นำเสนอวิชา Seminar on Issues in Politics, Government

เพิ่มเติม
Patani Forum

New Media &ไฟใต้ : Share ความเข้าใจ หรือ Like..ความรุนแรง ตอน 2 วิเคราะห์และรายงาน

“การใช้สื่อใหม่ นอกจากกดไลค์ กดแชร์ จะมีวิธีการอย่างอื่นอีกหรือไม่ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด กรณีเขื่อนแม่วงศ์ เป็นกรณีที่น่าสนใจ เพราะยังมีกลุ่มพลเมืองหนึ่งที่บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่พลังประ

เพิ่มเติม
Patani Forum

New Media &ไฟใต้ : มองผ่านแว่นนักวิชาการด้านสื่อ ผศ.ดร.วลักษณ์กมล (ตอนที่ 1) วิเคราะห์และรายงาน

  New Media &ไฟใต้ : มองผ่านแว่นนักวิชาการด้านสื่อ ผศ.ดร.วลักษณ์กมล (ตอนที่ 1) กองบรรณาธิการ ปาตานีฟอรั่ม ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ สื่อใหม่ (New Media) จนบางทีก็กลาย

เพิ่มเติม
Patani Forum

โจทย์สำคัญของกระบวนการสันติภาพ วิเคราะห์และรายงาน

  คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังตั้งตารอและตื่นเต้นกับการเดินทางของมัน แต่การสร้างสันติภาพเป็นกระบวนการที่ใหญ่ที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องการพูดคุยสันติภาพ ณ กรุงกัวลาลัมเปอ

เพิ่มเติม
Patani Forum

ฟุ้งเรื่องคนมลายู 4 อำเภอสงขลาที่ (ไม่) เปลี่ยนไป ตอน 1 วิเคราะห์และรายงาน

ฟุ้งเรื่องคนมลายู 4 อำเภอสงขลาที่ (ไม่) เปลี่ยนไป (ตอนที่ 1) โดย ยรรยง  มะสูยู  และกองบรรณาธิการปาตานี ฟอรั่ม   ณ วงเวียนหอนาฬิกา ในเขตตลาดจะนะ จังหวัดสงขลา มีอนุสรณ

เพิ่มเติม
Patani Forum

ปริศนาในวงสันติภาพ: ใคร ทำอะไร ยังไง ? ตอนจบ วิเคราะห์และรายงาน

“เรารู้สึกว่าเราออกมาช้าเกินไป แต่ก็ยังดีที่ออกมา ดีกว่าไม่ได้ออกมาเลย ซึ่งเราก็ได้ตั้งคำถามแก่ตนเองว่า แล้วทำไมเราจึงออกมาในปี 50 ตรงนี้เราคิดว่าเป็นสิ่งที่สมควรเป็นบทเรียนร่วมกันของภาคประชา

เพิ่มเติม