วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

อย่าเมาไวน์ดับไฟใต้ วิเคราะห์และรายงาน

โดย ปกรณ์ พึ่งเนตร “ดื่มไวน์นอกเวลางาน แม้ไม่ผิดกฎหมาย ยื่นถอดถอนไม่ได้ แต่ในบางมุมเป็นเรื่องของมารยาทและการแสดงความจริงใจ...” สมมติคุณจะลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาภาคใต้ซึ่งค

เพิ่มเติม
Patani Forum

เปิดคลังเอกสาร VOC ที่กรุงเฮก: หลักฐานใหม่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เปิดคลังเอกสาร VOC ที่กรุงเฮก:หลักฐานใหม่ว่าด้วยประวัติศา

เพิ่มเติม
Patani Forum

“ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม” ความต่างที่เราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน ( จบ ) วิเคราะห์และรายงาน

อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม [1] จากข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดที่ได้นำเสนอให้กับสังคมได้เห็นความเป็นไป พอที่จะทำให้เราเข้าใจและสร้าง “เบ้าสำนึก” ได้ไม่ต่างกัน นั่นก็คือ “เ

เพิ่มเติม
Patani Forum

“ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม” ความต่างที่เราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน (๒) วิเคราะห์และรายงาน

  อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม [1] ที่ผ่านมา มุสลิมที่กลายเป็นประชากรส่วนน้อยของประเทศและมักตั้งคำถามเพียงด้านเดียวเสมอ นั่นก็คือ “คนไทยพุทธไม่เข้าใจในความเป็นมุสลิมอย่างเรา

เพิ่มเติม
Patani Forum

ทัศนะจากเวทีการนำเสนอ "การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย" ปัตตานี วิเคราะห์และรายงาน

  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ห้องประชุมใหญ่ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มีการจัดเวทีสัมมนาในหัวข้อ "การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย" เพ

เพิ่มเติม
Patani Forum

ข้อเสนอเวทีนโยบายสาธารณะ : โรงเรียนของรัฐควรเป็นเสมือนโรงเรียนของชุมชน วิเคราะห์และรายงาน

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้ชมทุกท่าน การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ เพราะการศึกษาเปรียบเ

เพิ่มเติม
Patani Forum

“ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม” ความต่างที่เราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน (1) วิเคราะห์และรายงาน

โดย อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม [1] ผมเริ่มออกจากห้องพักแบกกระเป๋าไปยังเมืองอักรา ในช่วงเช้าตรู่ของวันหยุดสุดสัปดาห์ ผมใช้เวลาว่างไปทำธุระและพบเจอเพื่อนที่ผมรู้จักมักคุ้นคนหนึ่งในช่วงสมัย

เพิ่มเติม
Patani Forum

การพัฒนาเศรษฐกิจในมาเลเซีย (4) วิเคราะห์และรายงาน

    วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย   ในขณะที่ประเทศต่างๆ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเร่งพัฒนาประเทศตัวเอง เพื่อดันตัวเองเข้าสู่การยอมรับต่างๆ นั้น เหตุการณ์

เพิ่มเติม