วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

ชุมชนชายแดนท้องถิ่น(ไทย)จะปรับตัวอย่างไรเมื่ออาเซียนขยับตัวเข้ามาใกล้[1] วิเคราะห์และรายงาน

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาค มีความคล้ายคลึงกันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งอาจจำแนกออกได้คร่าวๆ เป็นประเทศหมู่เกาะ กับประเทศบนผืนแผ่นดินใหญ่ของภูมิภา

เพิ่มเติม

"ตามต่อ โอเนท มีพิรุธ อ่านข่าวอิศรา" วิเคราะห์และรายงาน

หมายเหตุที่มาของบทความ ปั้นคะแนน "โอเน็ต" ชายแดนใต้...ข้อกล่าวหากับคำชี้แจง ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา  

เพิ่มเติม
Patani Forum

O-NET ชายแดนใต้ มีพิรุธ ! องค์กร EDS ชี้ชัด เร่งตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงาน

  กลิ่นไม่ค่อยดีซะแล้วสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเด็กๆ ชายแดนใต้ โดยเมื่อไม่นานมานี้ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิพัฒนาการศึกษาและสงเคราะห์สังคม (EDS) ผลการประเมินจากบางโรงเรี

เพิ่มเติม
Patani Forum

ขอเชิญร่วมงานและรายงานข่าว "มองไปไกลกว่ากรณีสมบัด สมพอน: ความรุนแรงในลุ่มน้ำโขง-ผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว" วิเคราะห์และรายงาน

  ขอเชิญร่วมงานและรายงานข่าว   "มองไปไกลกว่ากรณีสมบัด สมพอน: ความรุนแรงในลุ่มน้ำโขง-ผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว" ด น ต รี เ พื่ อ สั น ติ ภ า พ แ ล ะ เ ส ว น า ค น

เพิ่มเติม
Patani Forum

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.วลัยลักษณ์ วิเคราะห์และรายงาน

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 - แผน ก.1 ทำวิทยานิพนธ์ โดยไม่เรียน c

เพิ่มเติม
Patani Forum

ประชาสังคม กับบทบาททางการเมืองมาเลเซีย วิเคราะห์และรายงาน

  มาเลเซียเพื่อนบ้านอันใกล้ชิดทั้งในด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้ง และยังคงมีลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญคือ การเลือกตั้งในปี 2013

เพิ่มเติม
Patani Forum

คน (ไม่) เบื่อสันติภาพ…… นา นา ทัศนะ จากเวที “Peace Education” วิเคราะห์และรายงาน

  ปัจจุบันถึงแม้นคําว่า “สันติภาพ” จะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ และนิยามของคําว่าสันติภาพ ได้ครอบคลุมอาณาบริเวณไปอย่างกว้างไกล แต่ความพยายามของหลายองค์กรไม่วาจ

เพิ่มเติม
Patani Forum

อย่าเมาไวน์ดับไฟใต้ วิเคราะห์และรายงาน

โดย ปกรณ์ พึ่งเนตร “ดื่มไวน์นอกเวลางาน แม้ไม่ผิดกฎหมาย ยื่นถอดถอนไม่ได้ แต่ในบางมุมเป็นเรื่องของมารยาทและการแสดงความจริงใจ...” สมมติคุณจะลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาภาคใต้ซึ่งค

เพิ่มเติม
Patani Forum

เปิดคลังเอกสาร VOC ที่กรุงเฮก: หลักฐานใหม่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เปิดคลังเอกสาร VOC ที่กรุงเฮก:หลักฐานใหม่ว่าด้วยประวัติศา

เพิ่มเติม
Patani Forum

“ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม” ความต่างที่เราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน ( จบ ) วิเคราะห์และรายงาน

อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม [1] จากข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดที่ได้นำเสนอให้กับสังคมได้เห็นความเป็นไป พอที่จะทำให้เราเข้าใจและสร้าง “เบ้าสำนึก” ได้ไม่ต่างกัน นั่นก็คือ “เ

เพิ่มเติม