วิเคราะห์และรายงาน

สิ่งที่ต้องทำควบคู่ กับ “ข้อริเริ่มสันติภาพช่วงรอมฎอน ปี 2013” วิเคราะห์และรายงาน

"มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ (สุบหานะฮูวะตะอาลา) ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความจำเริญและสันติจงประสบแด่นบีมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน" ตามที่เมื่อวันที

เพิ่มเติม

แนะนำหนังสือ เรื่อง “ ชูรอกุญแจสู่ความเป็นพลเมือง” วิเคราะห์และรายงาน

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานียิ่ง  ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด  ผู้เจริญรอยตามท่าน  สุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน หนังสือ เรื่อง  “ ชูรอกุญแจสู่ความเป็นพลเมื

เพิ่มเติม
Patani Forum

การจัดระเบียบสังคมในสังคมพหุวัฒนธรรมตามข้อเสนอของ บีอาร์เอ็น วิเคราะห์และรายงาน

ตามข้อเรียกร้องของ บีอาร์เอ็น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ซึ่งได้ขอให้ฝ่ายรัฐ/ฝ่ายเจ้าหน้าที่ ออกคำสั่งเพื่อห้ามขายเหล้าหรือสิ่งที่ทำให้เมา และปิดแหล่งบันเทิงและแหล่งอบายมุขตลอดช่วงเดือนรอมฎอ

เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.) วิเคราะห์และรายงาน

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ ทำงานเต็มเวลา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง

เพิ่มเติม
Patani Forum

เสียงบีอาร์เอ็น หรือเสียงประชาชนปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

  สังคมสามจังหวัดชายแดนใต้กับห้าอำเภอในจังหวัดสงขลา หรือที่เรียกรวมๆ ว่า “ปาตานี”  จะมุ่งเดินไปทางไหนต่อ หลังจากการงัดข้อระหว่างขบวนการบีอาร์เอ็นกับชุดพูดคุยชุดเล

เพิ่มเติม

รอมฎอน คนพื้นที่ต้องการความสงบ วิเคราะห์และรายงาน

"มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ (สุบหานะฮูวะตะอาลา) ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความจำเริญและสันติจงประสบแด่นบีมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน" การถือศีลอดนั้นจ

เพิ่มเติม
Patani Forum

เก็บตกเวทีเสวนา: การทรมาน..ปัญหาเรื้อรังที่ต้องเร่งแก้ไข วิเคราะห์และรายงาน

ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันต่อต้านการทรมานสากล เพื่อเป็นการระลึกถึงเหยื่อของการทรมาน คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จึง

เพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมงานเวทีสาธารณะ อภิปรายเรื่อง “ทำแผนฯ-แถลงข่าว อย่างไรให้ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน” วิเคราะห์และรายงาน

  ด้วยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับองค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดเวทีเสวนา

เพิ่มเติม
Patani Forum

หมอกควันบรูไนสะท้อนถึงอาเซียน วิเคราะห์และรายงาน

นิชานท์ สิงหพุทธางกูร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษา คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม   ปัญหาหมอกควันที่ขณะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและมีผลกระท

เพิ่มเติม
Patani Forum

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเข้าพบนายกยิ่งลักษณ์ เน้นยกระดับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย วิเคราะห์และรายงาน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลหารือนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ในประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยเฉพาะการเคารพต่อหลักการไม่ส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา  ย้ำยกเลิกโทษประหารชีวิตเพื่อแสดงถึ

เพิ่มเติม