วิเคราะห์และรายงาน

ขอเชิญร่วมงานเวทีสาธารณะ อภิปรายเรื่อง “ทำแผนฯ-แถลงข่าว อย่างไรให้ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน” วิเคราะห์และรายงาน

  ด้วยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับองค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดเวทีเสวนา

เพิ่มเติม
Patani Forum

หมอกควันบรูไนสะท้อนถึงอาเซียน วิเคราะห์และรายงาน

นิชานท์ สิงหพุทธางกูร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษา คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม   ปัญหาหมอกควันที่ขณะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและมีผลกระท

เพิ่มเติม
Patani Forum

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเข้าพบนายกยิ่งลักษณ์ เน้นยกระดับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย วิเคราะห์และรายงาน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลหารือนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ในประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยเฉพาะการเคารพต่อหลักการไม่ส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา  ย้ำยกเลิกโทษประหารชีวิตเพื่อแสดงถึ

เพิ่มเติม
Patani Forum

รายงานพิเศษ “อันวา : ชบา จะบานที่ปาตานี” วิเคราะห์และรายงาน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  ทางปาตานี ฟอรั่ม  ร่วมกับ มีเดียสลาตัน  และเพื่อนอันวาทุกวัน  ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ “อันวา : ชบา จะบานที่ปาตานี” โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร

เพิ่มเติม
Patani Forum

กำหนดการ แถลงข่าวเปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2556 ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล วิเคราะห์และรายงาน

กำหนดการ แถลงข่าวเปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2556 ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องสมคิด ชั้น

เพิ่มเติม
Patani Forum

แนะนำหนังสือ : นอกนิยามความเป็นไทย ไทย-ปัตตานี: เมื่อเราไม่อยู่ร่วมและแบ่งแยกจากกัน" วิเคราะห์และรายงาน

  หนังสือ นอกนิยามความเป็นไทย ไทย-ปัตตานี: เมื่อเราไม่อยู่ร่วมและแบ่งแยกจากกัน จัดพิมพ์โดย "สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ทะเลสาบศึกษา" เป็นผลงานชิ้นสำคั

เพิ่มเติม
Patani Forum

สันติภาพชายแดนใต้จะเกิดขึ้นได้...“ต้องเข้าใจ” วิเคราะห์และรายงาน

พิศิษฐ์ วิริยสกุล สถาบันส่งเสริมการจัดการประโยชน์สังคม พลันที่รัฐบาลเริ่มมีการพูดคุยสันติภาพ (dialogue) กับฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐ (BRN) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา แทนที่เสียงป

เพิ่มเติม
Patani Forum

ปรากฏการณ์ดะอ์วะฮ์ในมาเลเซียช่วงทศวรรษ 1970 วิเคราะห์และรายงาน

      อิสลาม มุสลิม ในสังคมมาเลเซีย มาเลเซีย มีผู้นับถือศาสนาอิสลามราวครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดโดยประมาณ 26 ล้านคน อิสลามมีฐานะเป็นศาสนาแห่งรัฐมาตั้งแต่มาเลเซี

เพิ่มเติม

บทความพิเศษแอมแนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล วิเคราะห์และรายงาน

  บทความพิเศษแอมแนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เผยแพร่ครั้งแรก 19 เมษายน 2556 “ในบรรดาคนที่บอกว่า พวกเราอยู่อย่างสุขสบายในฐานะนักโทษประหาร ไม่มีใครเลยที่เคยต้องเผชิญสภาพนั้นด้วยตัว

เพิ่มเติม
Patani Forum

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซัมเปง วิเคราะห์และรายงาน

  พันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งตอบสนองวิสัยทัศน์และปรัชญาของมหาวิยาลัยราชภัฏยะลา คือ การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุม

เพิ่มเติม