วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

14 เวทีความรู้สาธารณะโดดเด่นด้านการหนุนเสริมสันติภาพปาตานี ในปี 2560 (1) วิเคราะห์และรายงาน

  ในปี 2560 ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นอีกปีที่พื้นที่สาธารณะของชายแดนใต้/ปาตานีรวมไปถึงเวทีวิชาการที่ร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้ยังมีชีวิตชีวาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินเข้า

เพิ่มเติม
Patani Forum

สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในสายตา แพทย์ พิจิตร วิเคราะห์และรายงาน

ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่คณบดีคนใหม่ของคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ที่ชื่อ "ลิขิต ธีรเวคิน" ในปี พ.ศ.2526 นั้น อาจารย์ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ได้เล็งเห็นนักวิชาการหน้าใหม่บางคนที่มีศักยภาพใน

เพิ่มเติม
Patani Forum

“ รัฐ-ลัก-ลักษณ์ ” พหุวัฒนธรรมในบริบทความรุนแรง (ตอนที่ 1) วิเคราะห์และรายงาน

  ในงานสัมมนาวิชาการ รัฐ-ลัก-ลักษณ์” พหุวัฒนธรรมในบริบทความรุนแรง  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยสาขาวิชาการการปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงข

เพิ่มเติม
Patani Forum

ปาฐกถาพิเศษ “โรเบิรต อัลบริตตัน กับการวิจัยด้านการเมืองไทยและชายแดนใต้” โดย ดันแคน แมคคาร์โก วิเคราะห์และรายงาน

ในงานรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.โรเบิรต อัลบริตตัน : นักรัฐศาสตร์อเมริกันที่มีคุณูปการทางวิชาการต่อสังคมไทยและชายแดนใต้/ปาตานี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมือง จั

เพิ่มเติม
Patani Forum

"อ่าน" Toppling Democracy โดย ธงชัย วินิจจกูล วิเคราะห์และรายงาน

  งานเขียนชิ้นนี้นำเสนอข้อถกเถียงต่อมุมมองทางประวัติศาสตร์การเคลื่อนสู่ประชาธิปไตยไทย(Democratization) กระแสหลัก[1]  ว่าไม่สามารถอธิบายการรัฐประหาร 2549 หรือที่ผู้เขียนเสนอว่าเป็

เพิ่มเติม
Patani Forum

บทบาทของศาสนิกชนในความขัดแย้งปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

ในงานเสวนา “บทบาทคนนอกพื้นที่ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้” เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสิทธ

เพิ่มเติม
Patani Forum

ปาฐกถาสุดท้ายของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในพื้นที่ปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

  ในงานเปิดตัวสถาบันปาตานีเพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์ (INSANI) เมื่อต้นปีที่ผ่านมา (วันที่ 18 มีนาคม 2560) ที่โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี ถือเป็นการปาฐกถาครั้งสุดท้ายของ ดร.สุรินทร์ พิศสุว

เพิ่มเติม
Patani Forum

เหตุใดจึงไม่มีนักวิชาการมุสลิมในประเทศไทย วิเคราะห์และรายงาน

เมื่อต้นปี 2559 อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ได้เขียนอภิปรายลงในมติชนสุดสัปดาห์เรื่อง “ต่อต้านอิสลามในภาคเหนือตอนบน” โดยตอนหนึ่งระบุว่า “แทบจะหาชนชั้นนำ (ด้านวิชาการ) ที่เป็นมุสลิ

เพิ่มเติม
Patani Forum

คำนำสำนักพิมพ์ ในหนังสือนัยนามแห่งอิสลาม วิเคราะห์และรายงาน

สำนักพิมพ์ปาตานีฟอรั่ม ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดพิมพ์หนังสือของผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี อีกครั้ง ในครั้งแรกเราได้จัดพิมพ์หนังสือที่ใช้ชื่อว่า “จินตนาการอิสลามเชิงสังคมวิทยา” และห

เพิ่มเติม
Patani Forum

เสวนาหนัง “เมืองผี” (City of Ghosts) ที่ปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสันติภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ

เพิ่มเติม