วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

แนะนำหนังสือ : นอกนิยามความเป็นไทย ไทย-ปัตตานี: เมื่อเราไม่อยู่ร่วมและแบ่งแยกจากกัน" วิเคราะห์และรายงาน

  หนังสือ นอกนิยามความเป็นไทย ไทย-ปัตตานี: เมื่อเราไม่อยู่ร่วมและแบ่งแยกจากกัน จัดพิมพ์โดย "สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ทะเลสาบศึกษา" เป็นผลงานชิ้นสำคั

เพิ่มเติม
Patani Forum

สันติภาพชายแดนใต้จะเกิดขึ้นได้...“ต้องเข้าใจ” วิเคราะห์และรายงาน

พิศิษฐ์ วิริยสกุล สถาบันส่งเสริมการจัดการประโยชน์สังคม พลันที่รัฐบาลเริ่มมีการพูดคุยสันติภาพ (dialogue) กับฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐ (BRN) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา แทนที่เสียงป

เพิ่มเติม
Patani Forum

ปรากฏการณ์ดะอ์วะฮ์ในมาเลเซียช่วงทศวรรษ 1970 วิเคราะห์และรายงาน

      อิสลาม มุสลิม ในสังคมมาเลเซีย มาเลเซีย มีผู้นับถือศาสนาอิสลามราวครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดโดยประมาณ 26 ล้านคน อิสลามมีฐานะเป็นศาสนาแห่งรัฐมาตั้งแต่มาเลเซี

เพิ่มเติม

บทความพิเศษแอมแนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล วิเคราะห์และรายงาน

  บทความพิเศษแอมแนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เผยแพร่ครั้งแรก 19 เมษายน 2556 “ในบรรดาคนที่บอกว่า พวกเราอยู่อย่างสุขสบายในฐานะนักโทษประหาร ไม่มีใครเลยที่เคยต้องเผชิญสภาพนั้นด้วยตัว

เพิ่มเติม
Patani Forum

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซัมเปง วิเคราะห์และรายงาน

  พันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งตอบสนองวิสัยทัศน์และปรัชญาของมหาวิยาลัยราชภัฏยะลา คือ การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุม

เพิ่มเติม
Patani Forum

กระบวนการชูรอกุญแจสู่ความเป็นพลเมือง วิเคราะห์และรายงาน

โดย :  อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)    ฝ่ายวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้   ด้วยพระนามของ

เพิ่มเติม
Patani Forum

ประชาสังคม คือ ส่วนสำคัญในการเจรจาดับไฟใต้ วิเคราะห์และรายงาน

  ดร. วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงาน สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้     แม้การเจรจาเพื่อยุติปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ

เพิ่มเติม
Patani Forum

มองผ่านม่านกระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

คนที่มีสติย่อมไม่คาดหวังว่าจะได้เห็นการเจรจาสันติภาพเมื่อเร็วๆนี้ระหว่างทีมของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช. กับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นสมาชิกของ บีอาร์เอ็น โคออร์ดิเนท(Barisan Revolusi Nasio

เพิ่มเติม
Patani Forum

มานุษยวิทยา: มลายูโพ้นทะเล ณ.เมืองลิกอร์ วิเคราะห์และรายงาน

มลายูโพ้นทะเล คือ กลุ่มชนเชื้อชาติมลายู (กลุ่มชนที่รวมกันอยู่ในกลุ่มมลายู-โปลีเนเซีย) ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกมลายู มีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานตั้งแต่อดีต ในปัจจุบันคนมลายูอาศัยอยู่ในประเทศต่าง

เพิ่มเติม
Patani Forum

กำเนิดและพัฒนาการของแนวคิด “เชื้อชาติมลายู” ในบริติชมลายา (2) วิเคราะห์และรายงาน

หมายเหตุ อ่าน กำเนิดและพัฒนาการของแนวคิด “เชื้อชาติมลายู” ในบริติชมลายา ตอนแรก คลิกที่นี้ บังซามลายู จากแนวคิดของมุนชี อับดุลลอฮ์ ลักษณะที่เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางด้าน

เพิ่มเติม