สื่อสิ่งพิมพ์

Patani Forum

60 ปี ศรีสมภพ บนเส้นทางสันติภาพ : ศรีสมภพ Footnote ชายแดนใต้ สื่อสิ่งพิมพ์

60 Years Srisompob On the Path of Years ศรีสมภพ Footnote ชายแดนใต้ โดยปาตานีฟอรั่ม   การทำงานวิชาการต่างจากงานเขียน วรรณกรรมและงานเขียนในรูปแบบอื่น ๆ คือ จำเป็นต้อง

เพิ่มเติม
Patani Forum

รายงานพิเศษ 2017 สันติภาพยากบรรลุถึง:ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์

ดาวโหลด รายงานพิเศษ ปาตานีฟอรั่ม ประจำปี 2017  สันติภาพยากบรรลุถึง : ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย Elusive Peace : Insurgency in Thailand’s Far South

เพิ่มเติม
Patani Forum

พหุวัฒนธรรม : Multiculturalism l วารสารปาตานีฟอรั่ม ฉบับที่ 22 สื่อสิ่งพิมพ์

แผนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ กำหนดวิสัยทัศน์ มุ่งให้ “สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจาก เงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคน ได้รับการปกป้อ

เพิ่มเติม
Patani Forum

เหตุใดไม่มีประชาธิปไตยในโลกมุสลิม? : วารสารปาตานีฟอรั่ม ฉบับที่ 21 สื่อสิ่งพิมพ์

ในฐานะบรรณาธิการชวนตั้งคำถามว่า เหตุใดไม่มีประชาธิปไตยในโลกมุสลิม? คำถามนี้เป็นคำถามเพื่อชวนสนทนาต่อ ไม่ได้หวังให้ใครมาตอบแบบเบ็ดเสร็จและหมดคำถาม คำตอบที่ดีจะชวนให้บทสนทนาเคลื่อนไหวต่อไป บท

เพิ่มเติม
Patani Forum

องค์ภูมิพล: เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย ฉบับที่ 19 สื่อสิ่งพิมพ์

 บทบรรณาธิการ ฉบับที่ 19 องค์ภูมิพล: เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย การสถาปนาพระราชอำนาจนำจนทรงไว้ซึ่งสถานะอันยิ่งใหญ่ทางการเมืองวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ มิใช่เป็นเพียงกิจกรรมทางภูมิ

เพิ่มเติม
Patani Forum

งานวิจัย "พื้นที่ปลอดภัย" ในปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อสิ่งพิมพ์

  งานวิจัย "พื้นที่ปลอดภัย" ในปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย อาทิตย์  ทองอินทร์ สนับสนุนโดย มูลนิธิเอเชีย จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต

เพิ่มเติม
Patani Forum

ครม.ส่วนหน้า กับปัญหาชายแดนใต้ : จุลสารปาตานีฟอรั่ม ฉบับที่ 18 สื่อสิ่งพิมพ์

  ความเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลย่อมส่งผลต่อรูปแบบการบริหารนโยบายสาธารณะของสังคมด้วย ต่อกรณีปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลประกาศและแต่งตั้ง ครม.ส่วนหน้า 13 คน โดยส่วนมากแล้วมาจากกลุ่

เพิ่มเติม
Patani Forum

ไทยกับตุรกี : องศาที่แตกต่าง จุลสารปาตานีฟอรั่ม V.17 สื่อสิ่งพิมพ์

  หากทว่าตอนนี้สังคมการเมืองไทยกำลังก้าวไปสู่รัฐเร้นลึกอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งห้วงเวลานี้กำลังอยู่ในเส้นทางหมายหมุดคงต้องรอให้ถึง การประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปี 2560 ว่าท้ายสุดเราจะต้องอ

เพิ่มเติม
Patani Forum

จุลสารปาตานีฟอรั่ม ฉบับที่ 16 : กระบวนการสันติภาพ Peace Dialogue ? สื่อสิ่งพิมพ์

  พื้นที่แห่งการตีความและช่วงชิงความหมาย   “รัฐไทย” ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ หากทว่ากลับมีพลวัต การปรับตัว ข้อวิจารณ์ที่ว่ารัฐไม่ได้ทำความเข้าใจประเด็นทางอัตลักษณ

เพิ่มเติม