สื่อสิ่งพิมพ์

Patani Forum

สันติภาพ สุดซอย สื่อสิ่งพิมพ์

      อ่านเอกสาร บทความนี้ ได้ที่นี่   หากต้องการดาวน์โหลด ให้ คลิกขวาที่ link แล้วเลือก บันทึกลิงก์เป็น หรือ Save as.

เพิ่มเติม

หนังสือ ซะกาต : สวัสดิการชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อสิ่งพิมพ์

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบซะกาตในอิส

เพิ่มเติม
Patani Forum

จดหมายข่าว ปาตานี ฟอรั่ม ฉบับที่ 2 สื่อสิ่งพิมพ์

จดหมายข่าวปาตานี ฟอรั่ม ฉบับที่  2 กัมปง : พลวัต ความหลากหลาย สาระในเล่ม รายงานปาตานี คาเฟ่  สิทธิ ที่ดิน และความชอบธรรม “ เมื่อการเรียกร้องของชาวบ้านบูโดโดนสุมด้วย

เพิ่มเติม