สื่อสิ่งพิมพ์

แนวคิดการศึกษา : อิสลามานุวัตรองค์ความรู้ (Islamization of Knowledge) กรณีศึกษาโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ สื่อสิ่งพิมพ์

ดาวน์โหลดคลิก แนวคิดการศึกษา : อิสลามานุวัตรองค์ความรู้ (Islamization of Knowledge) กรณีศึกษาโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ

เพิ่มเติม
Patani Forum

จดหมายข่าวปาตานี ฟอรั่ม ฉบับที่ 1 สื่อสิ่งพิมพ์

จดหมายข่าวปาตานี ฟอรั่ม ฉบับที่ 1 สนทนาปาตานี: ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ     สาระในเล่ม บทบรรณาธิการ: สนทนาปาตานี: ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ เรื่องเด่น : ส

เพิ่มเติม
Patani Forum

สัญญาณเตือนจากยิ่งลักษณ์ สู่ชายแดนใต้ สื่อสิ่งพิมพ์

อ่านเอกสาร สัญญาณเตือนจากยิ่งลักษณ์ สู่ชายแดนใต้ หากต้องการดาวน์โหลด ให้ คลิกขวาที่ link แล้วเลือก บันทึกลิงก์เป็น หรือ Save as.

เพิ่มเติม

Confronting Ghosts สื่อสิ่งพิมพ์

อ่านเอกสาร Confronting Ghosts หากต้องการดาวน์โหลด ให้ คลิกขวาที่ link แล้วเลือก บันทึกลิงก์เป็น หรือ Save as.

เพิ่มเติม