วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

มุสลิมอาเซี่ยนกับ ความท้าทายด้านกฎหมายอิสลาม วิเคราะห์และรายงาน

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอ ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน เมื่อ วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔  ผู้เขียนได้ม

เพิ่มเติม

กำหนดการ โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ปาตานี ในมิติประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม” วิเคราะห์และรายงาน

กำหนดการ โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ปาตานี ในมิติประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม” วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยส

เพิ่มเติม
Patani Forum

ความรุนแรงบนรอยต่อของแผนที่โลก วิเคราะห์และรายงาน

       อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม [1] “ความบริสุทธิ์และความจริงใจระหว่างเพื่อนมนุษย์นั้น จะหดหายไปเพราะตรรกะแห่งผลประโยชน์ พันธะแห่งชาติพันธ์

เพิ่มเติม
Patani Forum

อินโดนีเซีย หลังเหตุการณ์ 911 วิเคราะห์และรายงาน

ภายหลังเหตุการณ์วินาศกรรมตึกเวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์ สัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจในระบอบทุนนิยมของสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 11 กันยายน 2001 ได้เกิดขึ้นได้ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลก ทันทีที่ความรุนแรงแล

เพิ่มเติม
Patani Forum

จากปัญหาชายแดนใต้-การกระจายอำนาจ ความเป็นไปได้ของโมเดล 'เชียงใหม่มหานคร'-'นครปัตตานี' วิเคราะห์และรายงาน

งานเสวนา "จากแบ่งแยกดินแดนถึงการกระจายอำนาจ ความเป็นไปได้ ณ ปัจจุบัน" เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ ร้าน Book Re:public เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ปัตตานีฟอรั่ม(Patani Forum) ร่

เพิ่มเติม
Patani Forum

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ เรียกร้องรัฐบาลไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศ วิเคราะห์และรายงาน

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเรียกร้องรัฐบาลไทยป้องกันการบงคับบุคคลสูญหายและสร้างหลักประกันการให้การเยียวยาผู้สูญหายในอดีต   วันนี้ ( 28 พฤษภาคม 2555) มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

เพิ่มเติม
Patani Forum

ระบอบทรราชและความอยุติธรรมไม่อาจดำเนินไปอย่างที่เป็นมา วิเคราะห์และรายงาน

รายงานประจำปี 2555: ระบอบทรราชและความอยุติธรรมไม่อาจดำเนินไปอย่างที่เป็นมา เราต้องการสนธิสัญญาว่าด้วยการซื้อขายอาวุธที่เข้มงวดมากขึ้น ในขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแสดงให้เห็นม

เพิ่มเติม
Patani Forum

เชิญร่วมงาน เปิดตัวรายงาน “ผู้ถูกบังคับสูญหายในประเทศไทย ในรอบทศวรรษ” วิเคราะห์และรายงาน

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์การใช้ความรุนแรงโดยรัฐและการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จเป็นเวลานับทศวรรษ   การบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้นในบริบทเหล่านี้  ล้วนเป็นประเด็นที่ไม่อาจพิจารณา

เพิ่มเติม
Patani Forum

ความฝันอันสูงสุดของปาตานีกับบทบาทของโอไอซี ? วิเคราะห์และรายงาน

  ดอน ปาทาน ปาตานี ฟอรั่ม วาระสำคัญสำหรับผู้แทนระดับสูงขององค์กรความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation - OIC) หรือ โอไอซีในการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้คือเรื่อ

เพิ่มเติม