มรดกทางความคิดของสุรินทร์ พิศสุวรรณ สู่ลูกชาย:ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ

ต่อยอดจากเวทีสัมมนา  หัวข้อ ตันศรี สุรินทร์ พิศสุวรรณ : คุณูปการต่อภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก (เนื่องในวันอาเซียน ระลึกอาเซียนครบรอบ 51 ปี) เมื่อ 8 สิงหาคม 2561 มีวิทยากร ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม, ศ.ดร.ครองชัย หัตถา,คุณฮูวัยดียะห์ พิศสุวรรณ, และคุณฟูอาดี้ พิศสุวรรณ ดำเนินรายการโดย อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ หนึ่งในหลักคิดสำคัญที่จะถ่ายทอดสู่ผู้อ่านคือแนวคิดหรือปรัชญาการใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนในสังคมโลก ที่มีสำคัญอย่างมาก ซึ่งฟูอาดี้ ได้โพสต์สรุปใจความเพิ่มเติมจากการถูกตั้งคำถามโดยผู้ดำเนินรายการ ที่ว่า “มรดกทางความคิดของคุณพ่อที่ตกถึงเรามีอะไรบ้าง”.... ตอบไปว่า 

1. มรดกทางความคิดก็คือการที่ต้องยอมรับกับสัจธรรมที่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ถูกต้องเสมอ หรือถูกต้องอยู่คนเดียว สิ่งที่พ่อและผมเอง struggle มาตลอดชีวิตก็คือ จะแสดงความมั่นใจในความคิดของเรายังไง ที่ยังเหลือช่องว่างให้ผู้ที่มีความเห็นแย้งกับเรา อยากคุยแลกเปลี่ยนกับเรา และไม่รู้สึกว่าเราเป็นปรปักษ์กับเขาจนเกินไป เราเป็นมนุษย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ (ได้แรงบันดาลใจมาจาก "The City and Man" - Leo Strauss)

 

2. ได้พูดเรื่อง Ibn Rushd (Averroes) นักปราชญ์สาย Mutazelite ของอิสลามผู้พยายามดันกรอบความคิดของสังคม แต่ในขณะเดียวกันยังคำนึงถึงบริบทของสังคม ไม่ได้ทำลาย norms ให้แตกสะพรั่งจนเกิดความโกลาหล (ได้แรงบัลดาลใจมาจาก "The Incoherence of the Incoherence" - Ibn Rushd)

 

3. เรื่องการเดินทาง การพบเจอคนให้มากๆ รู้ให้กว้าง  อ่านให้เยอะ เพราะเราจะได้เอาใจเขามาใส่ใจเรากันมากขึ้น และเกลียดกันน้อยลง ลดความสุดโต่ง สุดท้ายแล้วเราทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันก่อนที่จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน พ่อพูดกับผมเสมอว่า "เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน" (ได้แรงบันดาลใจมาจาก "The Transcedent Unity of Religions" - Frithjof Schuon)

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนาตันศรี สุรินทร์ พิศสุวรรณ : คุณูปการต่อภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก 

 

.....หลังจากพูดเสร็จมานั่งคิดว่าสามข้อที่พูดไปนั้นคือเรื่องเดียวกัน 
     จาก Fuadi Pitsuwan

--------------------------------------------

ที่มาบทความจาก เฟสบุค Fuadi Pitsuwan โพสต์เมื่อ 8 สิงหาคม 2561

 ที่มาภาพประกอบที่ 1 (บนสุด) จาก : https://thaipublica.org/2017/11/fuadi-interview/
ที่มาภาพประกอบที่ 2 (ล่าง) เฟสบุค Jehabdulloh Jehsorhoh