ประชาสัมพันธ์ กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร มอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร 
มอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น
 
(6 ก.ค.55) 11 ก.ค. นี้ กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร จัดงานมอบรางวัล “สมชาย นีละไพจิตร” เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำงานและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยมี ศ.ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล
 
รางวัลดังกล่าวมาจากการเสนอชื่อของประชาชนทั่วไป ซึ่งมีบุคคลและองค์กรถูกเสนอชื่อมากกว่า 20 รายนาม กรรมการกองทุนรางวัลสมชายฯ คัดเลือกรายชื่อจนได้ผู้ที่เหมาะสมรับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร และยังมีผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนน่ายกย่องอีก 4 ท่าน โดยมีทั้งบุคคล/องค์กรที่เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้าง รวมถึงนักต่อสู้คนทำงานเบื้องหลังที่ไม่มีชื่อเสียง แต่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการต่อสู้เพื่อสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิด้านแรงงาน สิทธิชุมชน ฯลฯ
 
ผู้รับรางวัลสมชายฯ จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
 
กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยกองทุนรางวัลสมชายฯ จะประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลทั้ง 5 ท่านล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร http://somchaiaward.org ในวันจันทร์ที่ 9 ก.ค. นี้
 
โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน: http://bit.ly/PcbXyQ
ติดต่อสอบถาม: ทวีพร โทร. 0898291167
 
 
กำหนดการงานประกาศรางวัลสมชาย นีละไพจิตร 2555 
วันที่ 11 กรกฎาคม 255 เวลา 9.30-12.00
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 
เวลา 09.30 – 10.00 น.  ลงทะเบียน 
 
เวลา10.00 – 10.30 น.
 
    พิธีกรกล่าวต้อนรับ
    •  นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร กล่าวเปิดงาน 
     • นายจอน อึ๊งภากรณ์ กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร กล่าวถึงความเป็นมาและความหมายของรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
 
 
เวลา 10.30 – 10.45 น. 
 
    พิธีมอบรางวัลสมชาย นีละไพจิตร และและใบประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานสิทธิมนุษยชนน่ายกย่อง
    • มอบรางวัลโดย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมือง และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
เวลา10.45 – 12.00 น. 
 
    เสวนา "บนเส้นทางการต่อสู้..ประสบการณ์นักสิทธิมนุษยชนไทย" โดย 
    • ผู้รับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร 
    • ผู้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานสิทธิมนุษยชนน่ายกย่อง 4 ราย/กลุ่ม
    • ดำเนินรายการโดย ผศ. รุจน์ โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
 
การเดินทางมายังสถานที่จัดงาน (มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม) 
(ติดกับ Summer Mansion) ถนนรัชดาภิเษก 14 / ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5 
หากมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน: สถานีรถไฟฟ้าห้วยขวาง ทางออกประชาราษฎร์บำเพ็ญ ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยบอกว่า ไป “Summer Mansion”
ดู Google Map : http://goo.gl/maps/28De