ถึงพี่น้องมุสลิมและพี่น้องเพื่อนต่างศาสนิก ร่วมสังคมปาตานีทุกท่าน

ถึงพี่น้องมุสลิมและพี่น้องเพื่อนต่างศาสนิก ร่วมสังคมปาตานีทุกท่าน ที่อ่านโพสต์ของผม

ตลอดสัปดาห์ผมเรียนหนังสืออยู่ที่เคแอล 
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
หน้าที่ผมออกมาปกป้องในสิ่งที่ผมสื่อไป

จากโพสต์ดังกล่าว ("เตะบอลในที่ลับตาไม่มีใครว่า แต่มาสอนให้รักร่วมเพศที่ปาตานี โปรดหยุดเถอะ")
หากผมผิดผมขอรับผิดชอบ ขอโทษในสิ่งที่ผมคิดเห็น
หากผมถูก ขอให้สิ่งไม่ดีขัดต่อหลักการอิสลาม พุทธและศาสนาอื่นๆ ห่างหาย หมดไปจากจากสังคมปาตานี
บ้านที่เราทุกคนรัก และอยากให้มีสันติสุข

เพราะสิ่งที่ขัดกับหลักการของทุกศาสนา ไม่ว่าอิสลาม พุทธและศาสนาอื่นๆย่อมไม่มีทางนำมาซึ่งสันติสุข อีกทั้งจะสร้างแต่สังคมที่บิดเบี้ยว

โปรดอย่าเหมารวมสิ่งที่ผมโพสต์กับข่าวสารที่เกิดขึ้นเกิดขึ้น เรื่องล่าแม่มด จริงไม่จริงขอให้เช็คข่าวให้ชัดเจน นำเสนอข่าวตามข้อเท็จจริง

ส่วนพี่น้องมุสลิมหรือใครก็ตาม ถ้าได้อ่านข้อความนี้จากผม ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ขอท่านจงใช้หลักการศาสนา สันติวิธี และใช้ปัญญากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่าใช้ความรุนแรงโดยเด็ดขาด เพราะมันไม่ได้แก้ปัญหา มีแต่จะเพิ่มปัญหาตามมาไม่รู้จบ เพิ่มปัญหาที่มีอยู่แล้วเข้าไปอีก
ขอให้ปัญหาได้รับการคลี่คลายและผ่านไปด้วยดี

ขอให้ทุกคนมองสิ่งดีที่อาจารย์และเพื่อนของเธอที่เกี่ยวข้องกับสารคดีดังกล่าวในด้านดีและคุณุปการด้านบวกที่เคยทำไว้ และจะทำต่อไปต่อทุกท่านทั้งที่ปาตานีและที่อื่น ความดีของเธอที่เคยทำมาตลอดสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากมาย นำความทรงจำที่ดีเหล่านั้นนำมาเพื่อมุ่งสร้างสัมพันธไมตรีกันใหม่ในเชิงบวกในแบบที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาที่ทุกท่านนับถือ

เธอทั้งสองคือพี่น้องของเรา เรามาจากพ่อแม่เดียวกัน
เรามาจากอาดัม และฮาวา(อีฟ) และเรามีศัตรูร่วมกันคือซาตาน และกิเลสภายใน

ถ้าผมผิดต่อพี่น้องก็อภัยให้ผมด้วย 
ถ้าผมถูกก็ได้โปรดเรียนรู้อิสลามและวิถีจารีตของปาตานีให้มากยิ่งขึ้น
ขอให้สิ่งดีประสบแด่เธอทั้งสอง

ส่วนนักศึกษามุสลิมะที่อาจต้องถูกได้รับผลกระทบไปด้วยอดทน เรียนรู้ที่จะอยู่ในหลักการอิสลามที่จะทำให้น้องจะพบกับกับความสันติสุขทั้งดุนยาและอาคีเราะฮ 
InshaAllah

โชคชัย วงษ์ตานี

Chokchai Wongtanee