ปาตานี ฟอรั่ม:เวทีเสนอรายงานต่อสื่อเพื่อ

 

ผ่านไปแล้วเวทีสาธารณะโดยปาตานี ฟอรั่ม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และการเผยแพร่ (ร่าง) รายงานข้อเสนอนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการสื่อสารสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งในเวทีมีผู้เข้าร่วมทั้งองค์กรสื่อทางเลือกในพื้นที่และนักสื่อสารปาตานี ได้ร่วมแลกเปลียนและชี้ถึงความสำคัญของรายงานฉบับนี้ไว้อย่างมีนัยยะหลายประการ

เกี่ยวกับเนื้อหาในรายงานข้อเสนอนโยบายสาธารณะฯ ฉบับนี้ ปาตานี ฟอรั่ม มีความมุ่งหวังที่จะทำความเข้าใจ และสนับสนุนการการทำงาน ต่อคนทำงานด้านสื่อ ไม่ว่าสื่อกระแสหลัก หรือสื่อทางเลือกในพื้นที่ รวมไปถึงนักสื่อสารปาตานี โดยสามารถนำไปต่อยอดในการประยุกต์ หรือ ทบทวน การทำงานของตนเอง หรืออย่างน้อยที่สุด เพื่อนำไปสู่การถกเถียงกันต่อในระดับสาธารณะ ซึ่งสามารถติดตามบรรยากาศ ข่าวสารได้ที่ ลิงค์เว็บไซท์ ข้างล่างนี้

ข่าวที่ 1  http://rdselatan.com/rd/news_detail.php?news_id=450

ข่าวที่ 2  http://rdselatan.com/rd/news_detail.php?news_id=451

ทั้งนี้รายฉบับรับฟังข้อเสนอแนะจากเวทีสาธารณะทั้งที่กรุงเทพฯและในพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้ กำลังถูกนำมาพัฒนาก่อนจะเป็นฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยสามารถ ติดตามได้ที่ www.pataniforum.com และอีกส่วนหนึ่งจะถูกจัดส่งไปยังองค์กรสื่อสำนักต่างๆในประเทศไทย

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

http://www.prachatai.com/journal/2014/12/56814

http://news.voicetv.co.th/thailand/140390.html