สรุปเวทีวิพากษ์รายงานข้อเสนอต่อองค์กรสื่อ เพื่อการสื่อสารสันติภาพ

 

เว็บข่าวประชาไท รายงาน ปาตานี ฟอรั่ม นำเสนอรายงานข้อเสนอต่อองค์กรสื่อ แนะการรายงานข่าวของสื่อหลักควรนำเสนอข้อมูลที่รอบด้าน เป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างเนื่องเพื่อเห็นถึงต้นต่อความขัดแย้ง เพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ<--break- />    

อ่านต่อตามลิงค์ข่าวนี้   http://www.prachatai.com/journal/2014/12/56814