“ภูมิทัศน์ข่าวสารเปลี่ยนไป” วงเสวนาชี้ สื่อทางเลือกต้องพัฒนาตัวเอง และทำงานร่วมกับสื่อหลัก

 

ปาตานี ฟอรั่ม จัดวงเสวนาสื่อภาคพลเมือง 5 ภูมิภาค สะท้อนการทำงาน สร้างบทเรียนการพัฒนาศักยภาพและเนื้อหาของสื่อทางเลือกชายแดนใต้ บก.ประชาไท ชี้ปัจจุบันภูมิทัศน์ข่าวเปลี่ยนไป สื่อทางเลือกต้องพัฒนาตัวเองและทำงานร่วมกับสื่อกระแสหลัก

 

อ่านต่อ   http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6336