ปาตานี ฟอรั่ม เปิดตัวรายงานพิเศษ การเจรจา สู่ อนาคตปาตานี

ปาตานี ฟอรั่ม เปิดตัวรายงานพิเศษ การเจรจา สู่ อนาคตปาตานี

ปาตานีฟอรั่ม มีความยินดีแจ้งข่าวงานเปิดตัวรายงานพิเศษและอภิปรายในหัวข้อ การเจรจา สู่ อนาคตปาตานี ในวันที่ 29 เมษายน2557 เวลา 13.30-16.30 ณ โรงแรมเดอะ เอตาส บางกอก (The Aetas Bangkok,๔๙ ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร)

รายงานพิเศษฉบับนี้เปิดเผยถึงชุดบทสนทนาที่ผ่านมา ระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยและกลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็น อันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญต่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี  ซึ่งผู้นำเสนอรายงานในงานนี้ คือ ดอน ปาทาน ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ ปาตานีฟอรั่ม และ เอกรินทร์ ต่วนศิริ ผู้อำนวยการปาตานี ฟอรั่ม  ให้ความเห็นโดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อาจารย์ซากีย์ พิทักษ์คุมพล สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินรายการโดย จอม เพชรประดับ 

 

อย่างไรก็ตามจะขอเกริ่นในเบื้องต้นถึงรายงานประจำปีฉบับพิเศษนี้ ไว้ว่า รายงานพิเศษฉบับนี้ มีเนื้อหาที่ชี้ให้เห็นถึงนัยสำคัญและผลกระทบของการประกาศแผนสันติภาพ  ในส่วนบทนำ ได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของการเจรจาสันติภาพในครั้งก่อนกับการประกาศแผนสันติภาพในครั้งนี้ 

ภาคที่ 1 เราได้พิจารณาถึงการเคลื่อนไหวของผู้ก่อความไม่สงบที่นำไปสู่การประกาศแผนสันติภาพและสำรวจว่าทำไมแผนการสันติภาพนั้นถึงได้หยุดนิ่งตลอดระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากนั้น เราเริ่มการตรวจสอบครั้งนี้ตั้งแต่การปฏิบัติการที่มายอเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555และจบลงด้วยเหตุการณ์ที่บาเจาะในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 

ภาคที่ 2 เราได้เพ่งมองไปที่ตัวกระบวนการสันติภาพ อภิปรายถึงการประชุมครั้งสำคัญๆและสำรวจดูว่ามีความเชื่อมโยงกับการก่อความรุนแรงในพื้นที่หรือไม่ ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงความเห็นและมุมมองของผู้นำการแบ่งแยกดินแดนซึ่งปัจจุบันนี้ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศว่าทำไมกระบวนการสันติภาพจึงสะดุดและจะต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ใน

ภาคที่ 3 จะได้พูดถึงฝ่ายการเมืองของบีอาร์เอ็น โคออดิเนท โดยเริ่มต้นจากความปรารถนาของพวกเขาที่จะเจรจากับรัฐบาลไทย เพื่อดูว่าเงื่อนไขเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่ 

สุดท้าย บทสรุป เราได้ประเมินนัยสำคัญของการประกาศแผนสันติภาพวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมด้วยข้อเสนอแนะว่าทำอย่างไรแผนสันติภาพนั้นจึงจะสอดคล้องกับความเป็นจริงและเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดมีส่วนร่วมได้

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้จากหน้าเว็บไซต์ของเรา www.pataniforum.com และสามารถตอบรับการเข้าร่วมที่  editor.pataniforum@gmail.com ภายใน วันที่ 27 เมษายน 2557

กำหนดการ

การนำเสนอและอภิปรายรายงานพิเศษ 

หัวข้อ การเจรจา สู่ อนาคตปาตานี

วันอังคารที่  29   เมษายน  2557

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

ห้อง  Time Zone 5 Room  ชั้น 5  Aetas Bangkok  Hotel in Sukhumvit

49 Soi Ruamrudee, Phloenchit Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 

 

13.00 น. – 13.30 น. ลงทะเบียน 

13.30 น. – 14.00 น.        กล่าวแนะนำองค์กรปาตานีฟอรั่ม โดย อับดุลเล๊าะ หมัดอะด้ำ ตัวแทน ปาตานี ฟอรั่ม     

                                    นำเสนอรายงานพิเศษ หัวข้อ การเจรจา สู่ อนาคตปาตานี    

                                      โดย  ดอน  ปาทาน ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ  ปาตานีฟอรั่ม

                                      เอกรินทร์ ต่วนศิริ ผู้อำนวยการ ปาตานีฟอรั่ม 

14.00 น. – 15.30 น.      อภิปรายและให้ความเห็นรายงานพิเศษโดย

                      ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                         อาจารย์ซากีย์ พิทักษ์คุมพล สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           

                                           ดำเนินรายการโดย จอม   เพชรประดับ

     15.30 น.– 16.15 น.          ร่วมซักถามแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วม                                        

     16.15 น.– 16.30 น.          กล่าวปิดงาน โดย เอกรินทร์ ต่วนศิริ ผู้อำนวยการ ปาตานีฟอรั่ม