ทิ้งท้ายจากเวทีนำเสนอ "การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย"

 

สำหรับค่ำคืนนี้ ไม่ใช่ค่ำคืนที่มีความมืดมิด ซึ่งห้อมล้อมไปด้วยดวงดาวที่ทอแสงเรืองรอง แต่เป็นค่ำคืนที่ยังมีกลุ่มคนมากมายซึ่งกำลังขบคิดในการล้อสันติภาพไปข้างหน้าให้ได้ ทั้งที่อยู่ในที่นี้และที่อื่นๆ บนโลกใบนี้ อีกทั้งยังเป็นค่ำคืนที่มีแสงจรัสในใจของกลุ่มคนเหล่านี้ ที่จะคอยสร้างกำลังใจตราบจนแสงสุดท้ายข้างหน้า ปาตานี ฟอรั่มรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่กลายเป็นส่วนหนึ่ง พร้อมกับขับเคลื่อนสันติภาพ

เวทีการนำเสนอรายงานค่ำคืนนี้ สำหรับปาตานี ฟอรั่มแล้วอาจจะรวมหมายถึง พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยรู้สึกว่าเป็นเวทีที่สำคัญมากเวทีหนึ่ง ดังนั้นจึงขอขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหลาย ทั้งโครงการสะพาน ทีมงาน รายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันดีสลาตัน รวมไปถึงวิทยากรอาจารย์ซากี พิทักษ์คุมพล และคุณปกรณ์ พึ่งเนตร และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ปาตานี ฟอรั่มด้วยหัวใจอิคลาส หัวใจของการเจตนาที่ดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่จะให้รายงานฉบับนี้ ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในวงกว้าง เพื่อสร้างการตื่นรู้ สร้างการฉุกคิด มองเห็นวิธีการใหม่ๆ ในการยุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แน่นอนคงไม่ได้สรุปเนื้อหาประเด็นทั้งหมดอีกแล้ว แต่เพียงจะบอกกล่าวว่า ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นทั้งวันนี้และวันหน้า ทางปาตานี ฟอรั่ม พร้อมจะน้อมรับฟังทั้งที่เป็น ความคิดเสริม ความเห็นต่าง แต่ทั้งนี้ด้วยความเห็นด้วยและเห็นต่างๆ นี้ เราก็ต้องมีพื้นที่ในการอยู่ร่วมกัน ด้วยการให้เกรียติซึ่งกันและกัน นี่คือคำเชิญชวนจากปาตานี ฟอรั่ม

หวังเป็นอย่างยิงว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ จะไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้น แต่จะเป็นรอยต่อ เชื่อมร้อยความต่อเนื่องของการผลักดันสันติภาพที่เกิดขึ้นจากฟันเฟืองอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

ท้ายที่สุดปาตานี ฟอรั่ม เป็นองค์กรเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับการแสวงหาปัญญา อาจจะมีข้อบกพร่อง ผิดพลาดไป ไม่ว่าจะด้วยท่าทีหรือวาจา ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย อีกทั้งพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขด้วยจิตใจที่ยึดมั่นในความถูกต้อง