Thailand Southern Violence Semina in DC

 

มูลนิธิเอเชียจัดเวทีอภิปรายเชิงวิชาการหยิบยกปัญหาสามจ­ังหวัดชายแดนใต้ที่กรุงวอชิงตันโดยเชิญ คุณ­ดอน ปาทาน ผู้สื่อข่าวอาวุโสและนักวิเคราะห์ ในฐานะผู้อำนวยการต่างประเทศปาตานีฟอรั่ม ที่มีผลงาน­และประสบการณ์ในภาคใต้ของไทยมานับ 10 ปีเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการ­ณ์การแก้ไขข้อขัดแย้งกับนักวิชาการและเจ้า­หน้าที่อเมริกัน และผู้สนใจที่เข้าร่วมจำนวนมาก