เชิญชม ถ่ายทอดสด เวทีนำเสนอ " การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย"

วันนี้ (อังคาร 27 พ.ย. 55 จะมีการถ่ายถอดสด เวทีนำเสนอรายงานพิเศษ ว่าด้วยการเจรจาที่ผ่านมาของรัฐไทยและกลุ่มขบวนการฯ ทางรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตันช่อง 91.50 เวลา 19.00-22.00

รับชมได้ที่ http://www.rdselatan.com/index.php

เวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเวที  " การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย"

กำหนดการ " การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย"