<ประชาสัมพันธ์> การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย

 

ปาตานี ฟอรั่ม มีความยินดีแจ้งข่าวเปิดตัวรายงานพิเศษและอภิปรายในหัวข้อ “การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมดิ เอตัส บางกอก (ซอยร่มฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร)

รายงานพิเศษฉบับนี้เปิดเผยถึงชุดบทสนทนาอย่างลับๆ ระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทย และผู้นำในการแบ่งแยกดินแดนที่ปฏิบัติการมาอย่างยาวนานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้นำอภิปรายในครั้งนี้ได้แก่ ดอน ปาทาน (ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศปาตานี ฟอรั่ม) ซากีย์ พิทักษ์คุมพล (นักวิชาการประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) และนายปกรณ์ พึ่งเนตร (ผู้สื่อข่าวอาวุโสจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่ http://www.pataniforum.com/document_detail.php?document_id=11

และสามารถตอบรับการเข้าร่วมได้ที่ editor.pataniforum@gmail.com ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555