ไทยกับตุรกี : องศาที่แตกต่าง จุลสารปาตานีฟอรั่ม V.17

 
หากทว่าตอนนี้สังคมการเมืองไทยกำลังก้าวไปสู่รัฐเร้นลึกอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งห้วงเวลานี้กำลังอยู่ในเส้นทางหมายหมุดคงต้องรอให้ถึง การประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปี 2560 ว่าท้ายสุดเราจะต้องอยู่ใน
ระเบียบอำนาจรัฐแบบใด
 
การทำความเข้าใจบริบททางการเมืองของแต่ละสังคมย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อกรอบพินิจพิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจเลือกชุดความคิดที่เป็นเห็นเป็นผลต่อปัญหานั้นๆ  
 
สำหรับวารสารฉบับนี้ เราพยายามนำเรื่องที่น่าสนใจทั้งข้อมูลเบื้องต้นและบทวิเคราะห์ของผู้เขียนแต่ละคน ซึ่งแน่นอนทางเราไม่อาจจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างทั้งหมดจากงานเขียนของแต่ละคน แต่เราจำเป็นต้องเปิดพื้นที่ให้เพดานการถกเถียงทางด้านวิชาการเพิ่มสูงขึ้น และการวิพากษ์วิจารณ์ถือว่าเป็นงานลักษณะแบบหนึ่ง
 
แน่นอนคุณค่าและผลึกความคิดต่างๆ ก็ย่อมนำไปสู่ปฎิบัติการสร้างความเข้าใจเท่าที่เรามีความสามารถและสรรพกำลังที่พอจะทำได้ เราเห็นว่าองศาที่แตกต่างและสายลมที่เปลี่ยนทิศ มิอาจจะทำให้สปิริตของการตื่นรู้ของสังคมลดลงได้ มีแต่จะทำให้ความกระหายใคร่รู้เพิ่มมากขึ้น และความรู้ที่ดีก็ย่อมต้องถูกตรวจสอบจากสังคมด้วยสติปัญญา อำนาจรัฐก็เช่นกัน !......คลิ๊กที่รูปภาพเพื่ออ่าน/ดาวน์โหลดฉบับเต็ม