จุลสารปาตานีฟอรั่ม ฉบับที่ 15

จุลสารฉบับนี้ทีมงานได้ขึ้นปกภาพวาดอิหม่ามอัลฆอซาลี นักคิดและนักปราชญ์คนสำคัญในโลกมุสลิม ทั้งนี้เพื่อให้เราได้ทบทวนและแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับงานเขียนและคุณูปการของนักวิชาการผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอิสลามท่านนี้ 
เนื้อหาในฉบับประกอบด้วย
- ข้อสังเกตุกรณีรพ.เจาะไอร้อง 
- สัมผัสมลายูโพ้นทะเลเลียบเกาะสมุย ตอนที่ 1 
- ความเป็นไทย กลางความขัดแย้งชายแดนใต้และการเมืองไทย 
- ล้านนาตะวันตก (บริบทลุ่มนํ้าสาละวิน ) หลากชาติพันธุ์ หลายศรัทธา 
- มอง ‘อัล-ฆอซาลี’ ในมุมใหม่ (พระเจ้า vs เหตุผล)
  ดาวน์โหลดอ่านฉบับเต็ม คลิ๊ก