จุลสารปาตานีฟอรั่ม ฉบับที่ 14 : ส่องประวัติศาสตร์มุสลิมเอกภาพหรือพหุภาพ

จุลสารฉบับนี้ เป็นการปรับโฉมทางด้านการออกแบบครั้งใหม่อีกครั้ง และเราทางกองบรรณาธิการก็ได้นำเรื่องต่างๆ ไม่เฉพาะแต่ประเด็นปัญหาปาตานีแต่เพียงอย่างเดียว แต่เราพยายามนำข้อมูลจากโลกมุสลิมไม่ว่าจะเป็นทางด้านปรัชญาโลกมุสลิม แฟชั่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวของผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคมุสลิม
 
อย่างไรก็ตาม ปาตานีฟอรั่มตระหนักเสมอว่าเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำวารสารเล่มเล็กๆ ก็คือความต่อเนื่อง และปรับปรุงเนื้อหาให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เป็นวารสารที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้จำนวนมากขึ้น ดาวโหลดอ่านฉบับเต็มที่นี่