เปิดรับสมัครอบรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชน จัดโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษย

                

 

ทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) จะจัดการโครงการอบรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในวันที่ 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ โดยทางเราคาดการณ์ว่าจะจัดที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา(เปลี่ยนแปลงได้)

โครงการอบรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทาง OHCHR ได้ทำขึ้นในปีที่แล้วโดยจะมีแผนที่จะจัดการอบรมเช่นนี้อีกจนถึงปี 2560การอบรมครั้งนี้จะประกอบไปด้วยการอบรมสองครั้ง ครั้งแรกในเดือนมีนาคม และครั้งที่สองในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ซึ่งเนื้อหาในการอบรมครั้งแรก (ในเดือนมีนาคม) จะครอบคลุมเนื้อหาเรื่องทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการเก็บข้อมูลและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การสัมภาษณ์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน ทักษะเรื่องการดูแลความปลอดภัย และการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ

โดยทาง OHCHR จะเป็นผู้คัดเลือกและดูแลค่าใช้จ่ายการเดินทาง ที่พัก และอาหารตลอดห้าวันทั้งนี้ผู้สนใจสมัครต้องกรอกข้อมูลและตอบคำถามในใบสมัครที่ส่งให้ภายในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ และส่งกลับมาที่ lawansiri@un.org และ neelapaijit@un.org ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00 น. ผู้เข้าอบรมจะต้องสามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลา 5 วัน ทั้งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (ซึ่งจะจัดขึ้นอีกสามเดือนหลังจากครั้งแรก)

ดาวน์โหลด ใบสมัครโครงการอบรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ดาวน์โหลด ร่างกำหนดการ โครงการอบรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-288-2084
 
ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ
เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน
สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
โทร 02-288-2084
แฟกซ์ 02-288-1039