1 ทศวรรษ ทนายสมชาย  คลิ๊กอ่านและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่