"เพราะสงครามไม่เคยยุติในสนามรบ

แต่ยุติบนโต๊ะเจรจา"

บทความที่เกี่ยวข้อง

Patani Forum
Patani Forum
Patani Forum